Stemming

Amendement van het lid Van der Graaf over de mogelijkheid van categoriale toestemming

63,3 %
36,7 %


PvdD

DENK

50PLUS

D66

vKA

SGP

FVD

PVV

VVD

SP

PvdA

CU

GL

CDA


Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER GRAAF

Ontvangen 5 september 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onder B, wordt aan artikel 134b, eerste lid, toegevoegd «Toestemming kan worden verleend aan een groep personen werkzaam voor een bepaalde organisatie.».

Toelichting

Het is van groot belang dat hulpverleners hun belangrijke werk kunnen doen, ook in gebieden die worden gecontroleerd door terroristische organisaties. Dat geldt niet alleen voor het Rode Kruis, die op grond van het internationaal humanitair recht een bijzondere positie heeft, maar ook voor andere hulpverleningsorganisaties die belangrijke hulp, zoals medische hulp, verlenen.

Om te waarborgen dat dergelijke organisaties niet in hun werk worden gehinderd door de toestemmingsprocedure, moet het mogelijk zijn dat hulpverleningsorganisaties in één keer toestemming kunnen vragen voor de voor hen werkzame Nederlanders. Zij kunnen dan meteen, zodra een gebied wordt aangewezen, toestemming voor een langere periode vragen. Hun medewerkers kunnen dan gedurende die periode het gebied in- en uitreizen wanneer ze willen.

Met dit amendement wordt de mogelijkheid voor organisaties om in één keer toestemming te vragen voor alle voor hen werkzame personen in de wet verankerd. Een soortgelijke bepaling is opgenomen in artikel 114j, vierde lid, van het Deense Wetboek van Strafrecht.

Van der Graaf


Amendement van het lid Van der Graaf over de mogelijkheid van categoriale toestemming

2019-09-05
Dossier: 35125
Indiener(s): Stieneke van der Graaf (CU)
Onderwerpen: openbare orde en veiligheid recht strafrecht terrorisme
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35125-13.html