Stemming

Motie van het lid Özütok over ervaringen van gemeenten met decentrale authenticatiediensten meewegen

86,7 %
13,3 %


PvdD

50PLUS

Van Haga

DENK

PvdA

VVD

SP

vKA

GL

FVD

D66

CU

SGP

CDA

PVV


Nr. 30 MOTIE VAN HET LID ÖZÜTOK

Voorgesteld 5 februari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Wet digitale overheid ruimte biedt voor private partijen om authenticatiediensten te gaan verzorgen;

overwegende dat met dit voorstel ruimte wordt geboden aan een centraal systeem van registratie en verwerking van persoonsgegevens, waardoor private partijen mogelijk alle persoonsgegevens en transacties kunnen gebruiken;

overwegende dat de overheid de taak heeft om de digitale rechten van burgers te beschermen, waaronder het recht op privacy en zeggenschap over hun eigen data;

overwegende dat er ook een goed decentraal alternatief beschikbaar is dat deze digitale rechten van burgers respecteert en beschermt, en waar meerdere gemeenten gezamenlijk positieve ervaring mee hebben opgedaan;

overwegende dat het kader waarlangs private partijen worden toegelaten nader wordt uitgewerkt;

verzoekt de regering, om bij de uitwerking van dit kader met deze gemeenten in overleg te treden met als doel hun ervaringen en inzichten over decentrale authenticatiediensten binnen gemeenten mee te laten wegen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Özütok


Motie van het lid Özütok over ervaringen van gemeenten met decentrale authenticatiediensten meewegen

2020-02-05
Dossier: 34972
Indiener(s): Nevin Özütok (GL)
Onderwerpen: bestuur economie ict organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34972-30.html