Stemming

Gewijzigd amendement van het lid Middendorp ter vervanging van nr. 13 over een toevoeging aan de voorhangprocedure

100,0 %
0,0 %


FVD

CDA

PvdA

D66

VVD

PVV

SGP

SP

CU

Van Haga

GL

DENK

vKA

PvdD

50PLUS


Nr. 17 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID MIDDENDORP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 13

Ontvangen 4 november 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 25 wordt na «4,» ingevoegd «5, vijfde lid,»

Toelichting

Dit amendement regelt dat de AMvB waarin de inrichting, beschikbaarstelling, instandhouding, werking en beveiliging van de generieke digitale infrastructuur een voorhang krijgt.

Middendorp


Gewijzigd amendement van het lid Middendorp ter vervanging van nr. 13 over een toevoeging aan de voorhangprocedure

2019-11-04
Dossier: 34972
Indiener(s): Jan Middendorp (VVD)
Onderwerpen: bestuur economie ict organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34972-17.html