Stemming

Motie van het lid Gijs van Dijk over het onderscheid tussen overheid en bedrijfsleven in stand houden

32,7 %
67,3 %


PVV

DENK

D66

SP

CU

PvdA

GL

50PLUS

CDA

FvD

VVD

PvdD

SGP


Nr. 10 MOTIE VAN HET LID GIJS VAN DIJK

Voorgesteld 15 januari 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de overheid het afgesproken aantal arbeidsplaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking al jaren niet haalt;

overwegende dat het samenvoegen van het quotum voor de overheid en dat van het bedrijfsleven de prikkel voor de overheid om banen voor mensen met een arbeidsbeperking te creëren wegneemt;

overwegende dat het bedrijfsleven nu het slechte gedrag van de overheid moet oplossen;

van mening dat iedereen met een arbeidsbeperking ook zeker moet zijn van een baan bij een reguliere werkgever;

verzoekt de regering, het onderscheid in de Quotumwet tussen overheid en bedrijfsleven in stand te houden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gijs van Dijk


Motie van het lid Gijs van Dijk over het onderscheid tussen overheid en bedrijfsleven in stand houden

2019-01-15
Dossier: 34956
Indiener(s): Gijs van Dijk (PvdA)
Onderwerpen: organisatie en beleid sociale zekerheid werk werkgelegenheid ziekte en arbeidsongeschiktheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34956-10.html