Stemming

Motie van het lid Amhaouch c.s. over het zichtbaar maken van de resultaten van de convenanten

86,7 %
13,3 %


PvdA

GL

CU

PvdD

50PLUS

DENK

SP

VVD

PVV

SGP

CDA

FVD

D66


Nr. 7 MOTIE VAN HET LID AMHAOUCH C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 15 juni 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een eerste evaluatie van reeds gesloten convenanten dit jaar zal plaatsvinden;

verzoekt de regering om, samen met de SER te onderzoeken hoe tot een instrument te komen op basis waarvan de voortgang, resultaten of conclusies van de convenanten zichtbaar gemaakt kunnen worden en dat met de convenantpartijen te bespreken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Amhaouch

Dijkgraaf

Bouali

Diks


Motie van het lid Amhaouch c.s. over het zichtbaar maken van de resultaten van de convenanten

2017-06-15
Dossier: 34725-XVII
Indiener(s): Mustafa Amhaouch (CDA), Elbert Dijkgraaf (SGP), Isabelle Diks (GL), Achraf Bouali (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34725-XVII-7.html