Stemming

Motie van het lid Yesilgöz-Zegerius c.s. over in volgende jaarverslagen ook duidelijk aangeven wat niet goed ging

100,0 %
0,0 %


PVV

FVD

SP

50PLUS

CDA

PvdA

PvdD

D66

SGP

CU

GL

VVD

DENK


Nr. 6 MOTIE VAN HET LID YESILGÖZ-ZEGERIUS C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 15 juni 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het Jaarverslag 2016 hoofdzakelijk positieve beleidsconclusies bevat en nog weinig duidelijk maakt waarin verbetermogelijkheden liggen;

verzoekt de regering, in volgende jaarverslagen ook duidelijk aan te geven wat niet goed ging, welke lessen daaruit worden getrokken, welke successen en faalfactoren er zijn en hoe deze leiden tot aanpassingen in of beëindiging van het beleid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Yeşilgöz-Zegerius

Amhaouch

Dijkgraaf

Bouali

Diks


Motie van het lid Yesilgöz-Zegerius c.s. over in volgende jaarverslagen ook duidelijk aangeven wat niet goed ging

2017-06-15
Dossier: 34725-XVII
Indiener(s): Mustafa Amhaouch (CDA), Dilan Yeşilgöz-Zegerius (VVD), Achraf Bouali (D66), Elbert Dijkgraaf (SGP), Isabelle Diks (GL)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34725-XVII-6.html