Stemming

Gewijzigde motie van het lid Van Dam c.s. over de gevolgen van de wet actief communiceren aan bestaande verenigingen en stichtingen (t.v.v. 34491-15)

100,0 %
0,0 %


CU

SGP

PvdA

GL

Van Haga

Van Kooten-Arissen

FVD

PVV

PvdD

D66

VVD

50PLUS

SP

CDA

DENK


Nr. 16 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN DAM C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 15

Voorgesteld 28 januari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen de wijze waarop verenigingen en stichtingen hun bestuur en toezicht kunnen vormgeven regelt;

overwegende dat het streven van de regering is dat het wetsvoorstel minimale gevolgen zal hebben voor bestaande stichtingen en verenigingen, maar dat het in de praktijk wel zal leiden tot aanpassingen in de wijze waarop onder meer verenigingen en stichtingen hun bestuur en toezicht zullen vormgeven;

verzoekt de regering, om bij het invoeren van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen actief de gevolgen van de wet te communiceren aan bestaande verenigingen en stichtingen;

verzoekt de regering voorts, in die voorlichting in het bijzonder aandacht te besteden aan wat er voor deze bestaande rechtspersonen verandert en wat er van hen verwacht wordt op het moment dat de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen van kracht wordt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Dam

Van den Berg

Van Toorenburg

Van Gent

Van den Berge


Gewijzigde motie van het lid Van Dam c.s. over de gevolgen van de wet actief communiceren aan bestaande verenigingen en stichtingen (t.v.v. 34491-15)

2020-01-28
Dossier: 34491
Indiener(s): Tobias van Gent (VVD), Joba van den Berg-Jansen (CDA), Chris van Dam (CDA), Madeleine van Toorenburg (CDA), Niels van den Berge (GL)
Onderwerpen: burgerlijk recht recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34491-16.html