Stemming

Motie van het lid Bruins Slot c.s. over informeren over concrete oplossingen voor intensieve kindzorg

98,0 %
2,0 %


CU

Klein

SP

PvdA

PVV

GL

CDA

50PLUS

VVD

Van Vliet

PvdD

GrKÖ

SGP

D66

GrBvK

Houwers


Nr. 45 MOTIE VAN HET LID BRUINS SLOT C.S.

Voorgesteld 9 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de staatsecretaris een denktank voor intensieve kindzorg in het leven heeft geroepen;

constaterende dat de zorg voor intensieve kinderen complex is;

overwegende dat naast verschillende praktische vraagstukken ouders ook te maken krijgen met verschillende wettelijke regimes;

overwegende dat het van groot belang is voor deze kinderen aansluiting en samenwerking tussen wettelijke regimes te organiseren en ze te ondersteunen bij praktische vraagstukken;

verzoekt de regering, de Tweede Kamer voor het zomerreces te informeren over de concrete oplossingen die zijn bedacht voor de zorg voor intensieve kinderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bruins Slot

Bergkamp

Dik-Faber


Motie van het lid Bruins Slot c.s. over informeren over concrete oplossingen voor intensieve kindzorg

2016-02-09
Dossier: 34233
Indiener(s): Vera Bergkamp (D66), Hanke Bruins Slot (CDA), Carla Dik-Faber (CU)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34233-45.html