Stemming

Motie van de leden De Boer en Dik-Faber over de visie van de regering op de ov-betaalmarkt

88,7 %
11,3 %


SGP

50PLUS

Klein

GrKÖ

CDA

PvdA

GrBvK

Van Vliet

VVD

SP

PvdD

PVV

GL

Houwers

D66

CU


Nr. 17 MOTIE VAN DE LEDEN DE BOER EN DIK-FABER

Voorgesteld 27 mei 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Kamer in de motie-Dik-Faber/De Boer (23 645, nr. 553) de regering heeft verzocht, de transformatie richting ov-chip 2.0 maximaal te stimuleren door zo spoedig mogelijk te bewerkstelligen dat een systeem van roaming mogelijk wordt onder toezicht van de ACM;

verzoekt de regering, de toegezegde visie op de ov-betaalmarkt binnen zes maanden naar de Kamer te sturen en hierin de voor- en nadelen en de gevolgen voor de bestaande concessies van het voorgestelde systeem van roaming verder uit te werken,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Boer

Dik-Faber


Motie van de leden De Boer en Dik-Faber over de visie van de regering op de ov-betaalmarkt

2015-05-27
Dossier: 34042
Indiener(s): Betty de Boer (VVD), Carla Dik-Faber (CU)
Onderwerpen: economie organisatie en beleid transport verkeer
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34042-17.html