Stemming

Motie van de leden Aukje de Vries en Van Hijum over ingrijpen bij negatieve groei van kredietverlening aan het mkb

53,0 %
47,0 %


SGP

D66

PvdA

50PLUS

PvdD

GL

PVV

SP

CDA

VVD

CU


Nr. 9 MOTIE VAN DE LEDEN AUKJE DE VRIES EN VAN HIJUM

Voorgesteld 9 oktober 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het midden- en kleinbedrijf de banenmotor van onze economie is;

overwegende dat toegang tot kredietverlening cruciaal is voor het midden- en kleinbedrijf;

constaterende dat de invoering van deze resolutieheffing kan leiden tot verdere beperking van de kredietverlening met maximaal 16.5 miljard;

constaterende dat het kabinet de groei van de kredietverlening nauwlettend in de gaten houdt, en wanneer deze enkele opeenvolgende kwartalen negatief is en/of een acute krimp van de bancaire kredietverlening plaatsvindt, dit een reden kan zijn voor het kabinet om in te grijpen om de kredietverlening minder te belasten;

verzoekt de regering, in te grijpen om de kredietverlening minder te belasten als de groei van de kredietverlening aan het mkb enkele opeenvolgende kwartalen negatief is en/of acuut krimpt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Aukje de Vries

Van Hijum


Motie van de leden Aukje de Vries en Van Hijum over ingrijpen bij negatieve groei van kredietverlening aan het mkb

2013-10-09
Dossier: 33653
Indiener(s): Aukje de Vries (VVD), Eddy van Hijum (CDA)
Onderwerpen: belasting economie financiƫn overige economische sectoren
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33653-9.html