Stemming

Amendement van de leden Heerma en Van Weyenberg over het uitzonderen van de ouderparticipatiecreche aan opleidingsvereisten

47,3 %
52,7 %


PvdA

SP

CDA

GL

SGP

CU

D66

50PLUS

VVD

PVV

PvdD


Nr. 10 AMENDEMENT VAN DE LEDEN HEERMA EN VAN WEYENBERG

Ontvangen 10 april 2013

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel Z, wordt na onderdeel 1 een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • 1a. Aan het eerste lid (nieuw) wordt onder vervanging van de punt aan het slot door een komma een zinsnede toegevoegd, luidende:, met dien verstande dat de ouders niet hoeven te voldoen aan opleidingseisen.

Toelichting

Ouderparticipatiecrèches zijn op initiatief van ouders ontstaan en worden volledig door de ouders gerund en dus niet door beroepskrachten. Dit gebeurt tot grote tevredenheid van de betreffende ouders, kinderen en controlerende instanties. Ouderparticipatiecrèches zijn geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en worden jaarlijks gecontroleerd door de GGD.

De ouderparticipatiecrèches zijn een welkome en nuttige aanvulling op het bestaande aanbod in de kinderopvang. Ouders werkzaam in een ouderparticipatiecrèche kunnen door de bijzondere organisatiestructuur daarvan echter niet voldoen aan de opleidingseisen die op basis van artikel 1.50 van de Wko in een algemene maatregel van bestuur kunnen worden gesteld. Tot nu toe wordt deze situatie gedoogd. Dit zorgt voor veel onzekerheid over het voortbestaan van deze crèches. Met dit amendement wordt aan deze onzekerheid een eind gemaakt door de ouderparticipatiecrèches uit te zonderen van de opleidingseisen van de Wko.

Heerma Van Weyenberg


Amendement van de leden Heerma en Van Weyenberg over het uitzonderen van de ouderparticipatiecreche aan opleidingsvereisten

2013-04-10
Dossier: 33538
Indiener(s): Pieter Heerma (CDA), Steven van Weyenberg (D66)
Onderwerpen: gezin en kinderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33538-10.html