Stemming

Gewijzigde motie van het lid Kooiman c.s. (t.v.v. 33498, nr.13) over herstelbemiddeling bij zaken met een jongvolwassen verdachte

90,0 %
10,0 %


PVV

PvdD

D66

50PLUS

CU

GL

SGP

SP

CDA

PvdA

VVD


Nr. 15 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KOOIMAN C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 13

Voorgesteld 4 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat bij jongvolwassen daders het aspect van heropvoeding en mogelijke gedragsverandering voorop moet staan en dat het voor de morele ontwikkeling van belang is dat herstelbemiddeling geprobeerd wordt en/of een gesprek met het slachtoffer plaats vindt;

verzoekt de regering, er bij het openbaar ministerie en de reclasseringsorganisaties op aan te dringen dat daar waar mogelijk in zaken met een jongvolwassen verdachte of veroordeelde en in samenspraak met het slachtoffer, bezien wordt wat er aan herstelbemiddeling kan worden gedaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kooiman

Recourt

Van der Steur

Berndsen-Jansen


Gewijzigde motie van het lid Kooiman c.s. (t.v.v. 33498, nr.13) over herstelbemiddeling bij zaken met een jongvolwassen verdachte

2013-06-03
Dossier: 33498
Indiener(s): Ard van der Steur (VVD), Nine Kooiman (SP), Jeroen Recourt (PvdA), Magda Berndsen (D66)
Onderwerpen: recht strafrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33498-15.html