Stemming

Motie van het lid Veldman c.s. over de gevolgen van de Wet open overheid voor de regeldruk

48,7 %
51,3 %


GrKÖ

Houwers

Van Vliet

D66

CU

SP

GL

CDA

VVD

Klein

PvdA

50PLUS

PvdD

PVV

SGP

GrBvK


Nr. 29 MOTIE VAN HET LID VELDMAN C.S.

Voorgesteld 13 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in de Kamer aanhangig is het initiatiefwetsvoorstel Wet open overheid;

overwegende dat de gevolgen van dat wetsvoorstel voor de regeldruk van overheidsorganen, bedrijven en instellingen thans nog niet duidelijk zijn;

verzoekt de regering, Actal de gevolgen van dit wetsvoorstel voor de regeldruk in kaart te laten brengen en de Kamer daarover zo spoedig mogelijk te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Veldman

Bisschop

Amhaouch


Motie van het lid Veldman c.s. over de gevolgen van de Wet open overheid voor de regeldruk

2016-04-13
Dossier: 33328
Indiener(s): Roelof Bisschop (SGP), Mustafa Amhaouch (CDA), Hayke Veldman (VVD)
Onderwerpen: bestuursrecht recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33328-29.html