Stemming

Motie van de leden Van der Burg en Hilkens over het verplicht stellen van het ouderprotocol Haaglanden

80,0 %
20,0 %


PVV

SP

D66

VVD

50PLUS

SGP

PvdA

CDA

PvdD

GL

CU


Nr. 15 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER BURG EN HILKENS

Voorgesteld 31 januari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het ouderprotocol Haaglanden een zeer effectief instrument is waarmee het signaleren van kindermishandeling wordt verbeterd;

overwegende dat vanwege de anonimiteit meer mishandelde kinderen bij een huisartsenpost dan bij de eigen huisarts worden behandeld;

overwegende dat dit instrument nu slechts als goed voorbeeld is opgenomen in de toolkit meldcode;

verzoekt de regering, het ouderprotocol Haaglanden verplicht te stellen voor alle spoedeisende hulpafdelingen in ziekenhuizen, ambulancediensten en huisartsenposten in Nederland,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Burg

Hilkens


Motie van de leden Van der Burg en Hilkens over het verplicht stellen van het ouderprotocol Haaglanden

2013-01-31
Dossier: 33062
Indiener(s): Brigitte van der Burg (VVD), Myrthe Hilkens (PvdA)
Onderwerpen: criminaliteit gezin en kinderen openbare orde en veiligheid sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33062-15.html