Stemming

Motie van het lid Kooiman over het borgen van oudermeldingen

100,0 %
0,0 %


PvdA

PvdD

SP

CDA

D66

GL

VVD

PVV

50PLUS

CU

SGP


Nr. 12 MOTIE VAN HET LID KOOIMAN

Voorgesteld 31 januari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in het belang van het kind het cruciaal kan zijn om relevante informatie over de gezagsdragende ouder of voogd te melden aan jeugdzorg, ofwel een oudermelding;

overwegende dat deze oudermelding in de (geestelijke en lichamelijke) zorg niet overal even goed geborgd is;

verzoekt de regering om, oudermeldingen in de reguliere en geestelijke gezondheidszorg te borgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kooiman


Motie van het lid Kooiman over het borgen van oudermeldingen

2013-01-31
Dossier: 33062
Indiener(s): Nine Kooiman (SP)
Onderwerpen: criminaliteit gezin en kinderen openbare orde en veiligheid sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33062-12.html