Stemming

Motie-van Veldhoven/Koppejan over een alarmprocedure

100,0 %
0,0 %


VVD

CDA

CU

D66

PvdD

SGP

GL

SP

PvdA

PVV


Nr. 15 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN KOPPEJAN

Voorgesteld 16 maart 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het de regering vier jaar heeft gekost om te reageren op verontrustende rapporten van de nVWA over de zogeheten dioxinepaling;

overwegende, dat het in het algemeen belang is dat tijdig actie wordt ondernomen wanneer voedingsmiddelen een gevaar voor de volksgezondheid vormen;

overwegende, dat de geschiedenis van de dioxinepaling heeft laten zien dat het sturen van rapporten en brieven door de nVWA onvoldoende snel effect heeft;

verzoekt de regering om een spoedprocedure in te stellen die snel leidt tot een besluit over het al dan niet instellen van een aantal voorzorgsmaatregelen;

verzoekt de regering tevens om de mogelijkheden van een dergelijke alarmprocedure te onderzoeken en vorm te geven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Koppejan


Motie-van Veldhoven/Koppejan over een alarmprocedure

2011-03-16
Dossier: 32658
Indiener(s): Ad Koppejan (CDA), Stientje van Veldhoven (D66)
Onderwerpen: landbouw organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32658-15.html