Stemming

Motie Verdonk over probleemgericht beleid voor Somaliërs

86,0 %
14,0 %


PVV

VVD

GL

Verdonk

CU

D66

SP

SGP

PvdA

CDA

PvdD


32 123 XVIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010

nr. 52
MOTIE VAN HET LID VERDONK

Voorgesteld 25 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het SCP in zijn jaarrapportage een zeer zorgelijk beeld schetst van de integratie van Somaliërs;

overwegende, dat het SCP zelfs zegt «als enig lichtpunt zou men kunnen zeggen dat de Somalische groep in Nederland relatief klein is» (22 000 mensen);

overwegende, dat de minister in zijn integratiebrief opmaakt dat er gewaakt moet worden voor het ontstaan van nieuwe integratieproblemen bij Somaliërs;

overwegende, dat de laatste jaren wederom duizenden Somaliërs asiel hebben aangevraagd;

verzoekt de regering gezien de zeer grote integratieproblemen bij deze groep, speciaal probleemgericht beleid te ontwikkelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verdonk


Motie Verdonk over probleemgericht beleid voor Somaliërs

2009-11-25
Dossier: 32123-XVIII
Indiener(s): Rita Verdonk (Lid-Verdonk)
Onderwerpen: begroting financiën immigratie migratie en integratie
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-XVIII-52.html