Stemming

Motie van het lid Ortegea-Martijn c.s. over het probleem dat grote gezinnen geen extra huurtoeslag kunnen krijgen

79,3 %
20,7 %


SP

CDA

VVD

Verdonk

PVV

CU

PvdA

D66

GL

SGP

PvdD


32 123 XVIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010

nr. 21
MOTIE VAN HET LID ORTEGA-MARTIJN C.S.

Voorgesteld 28 oktober 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat in de huidige systematiek eenpersoonshuishoudens wel extra huurtoeslag kunnen ontvangen voor een woning boven de aftoppingsgrens en gezinnen met drie of meer kinderen niet;

overwegende, dat deze grote gezinnen aangewezen zijn op grote (meestal duurdere) woningen en niet kunnen uitwijken naar kleinere woningen met een lagere huur;

overwegende, dat dit een bepaalde mate van onrechtvaardigheid behelst met betrekking tot hun keuzemogelijkheden op de woningmarkt (een grotere woning die beter bij de omvang van hun huishouden past), en voor hun dagelijkse uitgaven;

verzoekt de regering na een nadere analyse van het probleem, samen met woningcorporaties tot een oplossing te komen en hierover de Kamer te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ortega-Martijn

Van Bochove

Depla


Motie van het lid Ortegea-Martijn c.s. over het probleem dat grote gezinnen geen extra huurtoeslag kunnen krijgen

2009-10-28
Dossier: 32123-XVIII
Indiener(s): Cynthia Ortega-Martijn (CU), Bas Jan van Bochove (CDA), Staf Depla (PvdA)
Onderwerpen: begroting belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-XVIII-21.html