Stemming

Motie-Fritsma over stoppen met uitgeven van belastinggeld aan Vogelaarwijken

20,7 %
79,3 %


PvdD

CU

SGP

SP

D66

GL

PvdA

VVD

CDA

PVV

Verdonk


32 123 XVIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010

nr. 19
MOTIE VAN HET LID FRITSMA

Voorgesteld 28 oktober 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering kapitalen aan belastinggeld investeert in de aanpak van de zogenaamde Vogelaarwijken;

overwegende, dat gebleken is dat de wijkenaanpak faalt en dat ook de regering heeft toegegeven dat de achterstanden groot blijven;

overwegende, dat de leefbaarheid in deze probleemwijken pas echt verbetert wanneer zaken als overlast, criminaliteit en straatterreur veel harder worden aangepakt;

verzoekt de regering te stoppen met het uitgeven van belastinggeld aan de zogenaamde Vogelaarwijken en dit geld ten goede te laten komen aan belastingverlaging,

en gaat over tot de orde van de dag.

Fritsma


Motie-Fritsma over stoppen met uitgeven van belastinggeld aan Vogelaarwijken

2009-10-28
Dossier: 32123-XVIII
Indiener(s): Sietse Fritsma (PVV)
Onderwerpen: begroting financiƫn ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-XVIII-19.html