Stemming

Motie Elias over uitbreiding van de taken van het Crash Team

16,7 %
83,3 %


SGP

CDA

GL

VVD

PVV

CU

PvdD

D66

Lid-Verdonk

PvdA

SP


32 123 XIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2010

nr. 21
MOTIE VAN HET LID ELIAS

Voorgesteld 29 oktober 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de minister van Economische Zaken verantwoordelijk is voor het aansturen van crash teams die Nederlandse bedrijven via economische diplomatie moeten beschermen tegen protectionistische maatregelen uit het buitenland;

constaterende, dat het Crash Team nu de functie heeft van een meldpunt en mogelijke gevallen van oneerlijke concurrentie niet actief opspoort, terwijl er in het buitenland vele nieuwe steunmaatregelen zijn ingesteld om de gevolgen van de crisis op te vangen;

van mening, dat de huidige samenstelling van het Crash Team zich uitstekend leent om proactief vormen van protectionisme op te sporen en in behandeling te nemen;

verzoekt de regering de taken van deze crash teams uit te breiden met het actief opsporen van vormen van protectionisme waar het Nederlandse bedrijfsleven schade aan ondervindt en daartoe klachten bij de WTO en Europese Commissie voor te bereiden in alle gevallen dat daartoe aanleiding bestaat,

en gaat over tot de orde van de dag.

Elias


Motie Elias over uitbreiding van de taken van het Crash Team

2009-10-29
Dossier: 32123-XIII
Indiener(s): Ton Elias (VVD)
Onderwerpen: begroting economie financiƫn markttoezicht ondernemen
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-XIII-21.html