Stemming

Motie Eijsink over het onderzoeksprogramma bij TNO

82,0 %
18,0 %


CU

D66

PvdA

SGP

VVD

SP

CDA

Verdonk

GL

PVV

PvdD


32 123 X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010

nr. 73
MOTIE VAN HET LID EIJSINK

Voorgesteld 3 december 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

aoverwegende, dat de staatssecretaris de Kamer pas op 26 november jl. heeft geïnformeerd over zijn concrete voornemens hoe te bezuinigen op onderzoeksprogramma’s bij TNO als gevolg van de korting op de centrale R&D-budgetten;

van mening, dat hierover nog nader overleg met de regering gewenst is;

verzoekt de regering inzake het onderzoeksprogramma bij TNO ook voor 2010 vooralsnog geen onomkeerbare stappen te zetten voordat de Kamer zich ook over de resultaten van de herijking van de gehele kennisportfolio heeft kunnen buigen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Eijsink


Lijst van vragen en antwoorden over de evaluatie van de helikopterlaagvlieggebieden

2010-12-06
Dossier: 32123-X
Indiener(s): Willibrord van Beek (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-X-73.html