Stemming

Motie Voordewind over een voorportaal of plug-in-faciliteit voor aspirant-omroepen

79,3 %
20,7 %


CDA

PvdD

Verdonk

D66

CU

SGP

SP

PVV

GL

PvdA

VVD


32 123 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

nr. 82
MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND

Voorgesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 30 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat aspirant-omroepen te maken hebben met relatief hoge overheadkosten;

van mening, dat inhoudelijke en programmatische ambitie niet per se gepaard hoeven te gaan met het optuigen van een eigen organisatie;

constaterende, dat de Visitatiecommissie Landelijke Publieke Omroep in haar recente rapport het creëren van een voorportaal voor aspirant-omroepen als mogelijke oplossing noemt, waarbij een aspirant-omroep aanspraak kan maken op een budget en zendtijd voor een aantal programma’s, maar niet op budget voor een ondersteunde organisatie;

verzoekt de regering te onderzoeken op welke wijze een voorportaal of plug-in-faciliteit voor aspirant-omroepen kan worden opgezet en dit onderdeel te laten zijn van de opties voor wetswijziging in de eindrapportage naar aanleiding van de Toekomstverkenning publieke omroep,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind


Motie Voordewind over een voorportaal of plug-in-faciliteit voor aspirant-omroepen

2009-11-30
Dossier: 32123-VIII
Indiener(s): Joël Voordewind (CU)
Onderwerpen: begroting cultuur en recreatie financiën media
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-VIII-82.html