Stemming

Motie Bosma/Remkes over betrekken van de mediabegroting bij de brede heroverweging

26,7 %
73,3 %


VVD

SGP

GL

CU

CDA

PVV

PvdA

SP

PvdD

D66

Verdonk


32 123 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

nr. 80
MOTIE VAN DE LEDEN BOSMA EN REMKES

Voorgesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 30 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat er geen taboes mogen rusten op beleidsterreinen die in aanmerking komen voor de brede heroverweging;

constaterende, dat de mediabegroting hier wel buiten valt;

verzoekt de regering de mediabegroting alsnog in de brede heroverweging mee te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bosma

Remkes


Motie Bosma/Remkes over betrekken van de mediabegroting bij de brede heroverweging

2009-11-30
Dossier: 32123-VIII
Indiener(s): Johan Remkes (VVD), Martin Bosma (PVV)
Onderwerpen: begroting cultuur en recreatie financiƫn media
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-VIII-80.html