Stemming

Motie Remkes/Bosma over afzien van het voornemen om 60 journalisten aan te stellen bij de geschreven media

25,3 %
74,7 %


CU

SGP

PvdD

PvdA

Verdonk

D66

CDA

PVV

SP

VVD

GL


32 123 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

nr. 77
MOTIE VAN DE LEDEN REMKES EN BOSMA

Voorgesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 30 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

gelet op het voornemen tot de aanstelling van 60 journalisten bij de geschreven media;

overwegende, dat dit voornemen niet of nauwelijks bijdraagt aan een structurele versterking van de economische positie van de geschreven media;

verzoekt de regering van dit voornemen af te zien,

en gaat over tot de orde van de dag.

Remkes

Bosma


Motie Remkes/Bosma over afzien van het voornemen om 60 journalisten aan te stellen bij de geschreven media

2009-11-30
Dossier: 32123-VIII
Indiener(s): Johan Remkes (VVD), Martin Bosma (PVV)
Onderwerpen: begroting cultuur en recreatie financiën media
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-VIII-77.html