Stemming

Motie Van der Ham over effectieve en efficiënte samenwerking van het Nationaal Historisch Museum en het Huis voor de Democratie en Rechtsstaat

36,7 %
63,3 %


D66

GL

SP

VVD

PvdA

CU

CDA

SGP

Verdonk

PVV

PvdD


32 123 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

nr. 28
MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het Rijk twee nieuwe musea aan het opstarten is, te weten het Nationaal Historisch Museum en het Huis voor de Democratie en Rechtstaat;

overwegende, dat deze musea overlap in doelgroep en inhoud kennen;

overwegende, dat in het kader van de brede heroverweging ook in de kunst en cultuur gestreefd moet worden naar een zo groot mogelijke effectiviteit en efficiëntie;

verzoekt de regering te bezien hoe een effectieve en efficiënte samenwerking van het Nationaal Historisch Museum en het Huis voor de Democratie en Rechtstaat bereikt kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Ham


Motie Van der Ham over effectieve en efficiënte samenwerking van het Nationaal Historisch Museum en het Huis voor de Democratie en Rechtsstaat

2009-11-02
Dossier: 32123-VIII
Indiener(s): Boris van der Ham (D66)
Onderwerpen: begroting cultuur cultuur en recreatie financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-VIII-28.html