Stemming

Motie De Roon over betalen van de kosten van een knieslot door de crimineel

20,0 %
80,0 %


PvdD

VVD

GL

SP

Verdonk

PvdA

CU

PVV

D66

CDA

SGP


32 123 VI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010

nr. 45
MOTIE VAN HET LID DE ROON

Voorgesteld 5 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het knieslot voor tbs’ers die zich buiten de tbs-inrichting begeven een zinvolle veiligheidsmaatregel kan zijn;

verzoekt de regering om criteria voor te stellen voor de gevallen waarin toepassing van zo’n knieslot wenselijk is en de kosten van zo’n knieslot dan door de tbs’er te laten betalen, bij gebreke waarvan de tbs’er niet zal worden toegestaan om zich buiten de tbs-inrichting te begeven,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Roon


Motie De Roon over betalen van de kosten van een knieslot door de crimineel

2009-11-05
Dossier: 32123-VI
Indiener(s): Raymond de Roon (PVV)
Onderwerpen: begroting financiƫn openbare orde en veiligheid organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-VI-45.html