Stemming

Motie De Krom over uitwerken van voorstellen van de CDA-fractie in de media

48,0 %
52,0 %


SGP

CU

SP

PvdA

PvdD

D66

Verdonk

VVD

GL

PVV

CDA


32 123 VI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010

nr. 41
MOTIE VAN HET LID DE KROM

Voorgesteld 5 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering voorstellen van de CDA-fractie die in de media worden gelanceerd tot aanscherping van het vreemdelingen- en asielbeleid, uit te werken en voorstellen aan de Kamer voor te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Krom


Motie De Krom over uitwerken van voorstellen van de CDA-fractie in de media

2009-11-05
Dossier: 32123-VI
Indiener(s): Paul de Krom (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn recht staatsrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-VI-41.html