Stemming

Motie Van Velzen over behandelmethodes en toezichtmogelijkheden van de reclassering

32,7 %
67,3 %


Verdonk

SP

D66

SGP

CDA

VVD

GL

CU

PvdA

PvdD

PVV


32 123 VI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010

nr. 26
MOTIE VAN HET LID VAN VELZEN

Voorgesteld 5 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat er vraagtekens zijn te plaatsen bij de huidige mogelijkheden en middelen die de reclassering heeft om toezicht te houden op de hun toegewezen cliënten, zoals blijvend gevaarlijke pedoseksuelen;

van mening, dat strikt toezicht op en voldoende mogelijkheden tot begeleiding van ex-delinquenten van groot belang is voor de veiligheid in de samenleving, met name wanneer het risico op recidive groot is;

verzoekt de regering een onderzoek in te stellen naar de toereikendheid van de beschikbare behandelmethodes en toezichtmogelijkheden van de reclassering, en de Kamer daarover te berichten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Velzen


Motie Van Velzen over behandelmethodes en toezichtmogelijkheden van de reclassering

2009-11-05
Dossier: 32123-VI
Indiener(s): Krista van Velzen (SP)
Onderwerpen: begroting financiƫn openbare orde en veiligheid organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-VI-26.html