Stemming

Motie Van Velzen over toezicht van reclasseringsorganisaties op pedoseksuelen die terugkeren in de samenleving

46,7 %
53,3 %


D66

PvdA

PvdD

CU

SGP

PVV

VVD

SP

GL

CDA

Verdonk


32 123 VI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010

nr. 25
MOTIE VAN HET LID VAN VELZEN

Voorgesteld 5 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de gemeente Eindhoven in de problemen is gebracht door de terugkeer in de samenleving van een recidiverende veroordeelde pedoseksueel omdat het verplichte reclasseringstoezicht nog niet kon starten, maar dat in deze regio in het kader van de uitvoering van de motie Van Velzen (31 200-VI, nr. 49) een experiment loopt bij de reclassering waardoor de reclassering meer mogelijkheden en middelen heeft om toezicht te houden op deze pedoseksueel;

overwegende, dat ook andere gemeenten geconfronteerd kunnen worden met soortgelijke situaties, waar geen experiment bij de reclassering aan de gang is dat een oplossing kan bieden;

overwegende, dat reclasseringstoezicht in belangrijke mate eraan kan bijdragen dat iemand niet nog eens in de fout gaat en daarmee een gevaar voor de samenleving vormt;

verzoekt de regering ervoor te zorgen dat de reclasseringsorganisaties altijd de mogelijkheden en middelen hebben om toezicht te houden op pedoseksuelen die terugkeren in de samenleving,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Velzen


Motie Van Velzen over toezicht van reclasseringsorganisaties op pedoseksuelen die terugkeren in de samenleving

2009-11-05
Dossier: 32123-VI
Indiener(s): Krista van Velzen (SP)
Onderwerpen: begroting financiƫn openbare orde en veiligheid organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-VI-25.html