Stemming

Motie Van der Burg over verlenging van de termijn voor de aftrekbaarheid van hypotheekrente voor twee huizen

16,0 %
84,0 %


Verdonk

D66

PVV

GL

PvdD

CDA

CU

SGP

VVD

PvdA

SP


31 700 XVIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2009

nr. 23
MOTIE VAN HET LID VAN DER BURG

Voorgesteld 4 december 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de huidige financiële crisis ook de woningmarkt raakt;

overwegende, dat de doorstroming op de woningmarkt stagneert doordat huiseigenaren pas een nieuw huis kopen als hun oude huis verkocht is;

verzoekt de regering voor een periode van maximaal twee jaar de aftrekbaarheid van de hypotheekrente voor twee huizen gedurende drie jaar na het kalenderjaar waarin de woning wordt verlaten, mogelijk te maken in plaats van de huidige twee jaar,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Burg


Motie Van der Burg over verlenging van de termijn voor de aftrekbaarheid van hypotheekrente voor twee huizen

2008-12-04
Dossier: 31700-XVIII
Indiener(s): Brigitte van der Burg (VVD)
Onderwerpen: begroting belasting economie financiƫn overige economische sectoren
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-XVIII-23.html