Stemming

Gew motie Dezentjé Hamming-Bluemink over Engelse les op basisscholen door gekwalificeerde docenten (t.v.v. 31 700 VIII, nr. 162)

23,3 %
76,7 %


PvdA

CU

Verdonk

GL

PVV

SGP

CDA

PvdD

VVD

D66

SP


31 700 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009

nr. 170
GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DEZENTJÉ HAMMING-BLUEMINK TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 162

Voorgesteld 21 april 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het onderwijs Engels op de basisscholen wettelijk verplicht is;

constaterende, dat veel basisscholen het Engels niet eens aanbieden door een gebrek aan vakbekwame docenten;

verzoekt de regering er zorg voor te dragen dat leerlingen op basisscholen alleen Engelse les krijgen van docenten die hiertoe gekwalificeerd zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dezentjé Hamming-Bluemink


Gew motie Dezentjé Hamming-Bluemink over Engelse les op basisscholen door gekwalificeerde docenten (t.v.v. 31 700 VIII, nr. 162)

2009-04-17
Dossier: 31700-VIII
Indiener(s): Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink (VVD)
Onderwerpen: basisonderwijs begroting financiën onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-VIII-170.html