Stemming

Motie Vermeij/Cramer over hoogwaardig ov bij nieuwbouwwijken

52,0 %
48,0 %


SGP

CU

GL

Verdonk

PvdD

VVD

PVV

SP

PvdA

D66

CDA


31 700 A
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2009

nr. 43
MOTIE VAN DE LEDEN VERMEIJ EN CRAMER

Voorgesteld in het Notaoverleg van 15 december 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het wenselijk is dat hoogwaardig ov bij nieuwbouwwijken tijdig beschikbaar is en dat daarom niet moet worden gewacht totdat er sprake is van een aanvaardbaar exploitatieniveau als daar wel zicht op is;

overwegende, dat ov tijdig kan worden gerealiseerd als het een keiharde randvoorwaarde is in het MIRT-spelregelkader en in gebiedsexploitaties wordt meegenomen zodat aanloopverliezen kunnen worden opgevangen;

verzoekt de regering samen met decentrale overheden te onderzoeken hoe belemmeringen voor een tijdige realisatie van (hoogwaardig) ov bij nieuwbouwwijken kunnen worden weggenomen en hiertoe het MIRT-spelregelkader aan te passen en de Kamer hierover binnen een halfjaar te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vermeij

Cramer


Motie Vermeij/Cramer over hoogwaardig ov bij nieuwbouwwijken

2008-12-15
Dossier: 31700-A
Indiener(s): Roos Vermeij (PvdA), Ernst Cramer (CU)
Onderwerpen: begroting financiƫn organisatie en beleid verkeer
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-A-43.html