Stemming

Amendement van het lid De Krom i.v.m. aanpassing van het tracé van de IJzeren Rijn bij Weert

14,7 %
85,3 %


PvdD

D66

VVD

PvdA

CDA

GL

SGP

SP

PVV

CU

Verdonk


31 700 A
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2009

nr. 29
AMENDEMENT VAN HET LID DE KROM

Ontvangen 15 december 2008

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 13 Spoorwegen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 80 000 (x € 1 000).

Toelichting

De reactivering van de IJzeren Rijn heeft ernstige gevolgen voor de gemeente Weert. Het huidige tracé loopt midden door de stad en zal bij ingebruikname tot enorme overlast leiden.

Deze € 80 miljoen betreft een eerste bijdrage voor de aanpassing van het tracé in het geval dat de IJzeren Rijn daadwerkelijk wordt gereactiveerd. De kosten voor een tunnel zijn ongetwijfeld hoog. Definitieve vaststelling van een Rijksbijdrage is pas mogelijk na een studie en bepaling van de Europese bijdrage.

Dekking wordt gevonden in amendement De Krom 31 700 XII nr. 47.

De Krom


Amendement van het lid De Krom i.v.m. aanpassing van het tracé van de IJzeren Rijn bij Weert

2008-12-15
Dossier: 31700-A
Indiener(s): Paul de Krom (VVD)
Onderwerpen: begroting financiën spoor verkeer
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-A-29.html