Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

856 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
23 december 2021 - 12 januari 2022
Het coalitieakkoord
Pieter Omtzigt (Lid Omtzigt), Laurens Dassen (Volt), Chris Stoffer (SGP), Liane den Haan (Fractie Den Haan), Farid Azarkan (DENK), Henk Nijboer (PvdA), Teun van Dijck (PVV), Tom van der Lee (GL), Lammert van Raan (PvdD), Caroline van der Plas (BBB), Wybren van Haga (Groep Van Haga)
Henk Kamp (VVD)
23 december 2021 - 14 januari 2022
Het coalitieakkoord
Teun van Dijck (PVV), Liane den Haan (Fractie Den Haan), Lammert van Raan (PvdD), Caroline van der Plas (BBB), Henk Nijboer (PvdA), Chris Stoffer (SGP), Farid Azarkan (DENK), Wybren van Haga (Groep Van Haga), Laurens Dassen (Volt), Tom van der Lee (GL), Pieter Omtzigt (Lid Omtzigt)
Ferdinand Grapperhaus (CDA)
23 december 2021 - 14 januari 2022
Het coalitieakkoord
Caroline van der Plas (BBB), Tom van der Lee (GL), Chris Stoffer (SGP), Wybren van Haga (Groep Van Haga), Laurens Dassen (Volt), Lammert van Raan (PvdD), Pieter Omtzigt (Lid Omtzigt), Liane den Haan (Fractie Den Haan), Teun van Dijck (PVV), Henk Nijboer (PvdA), Farid Azarkan (DENK)
Barbara Visser (VVD)
23 december 2021 - 13 januari 2022
Het coalitieakkoord
Tom van der Lee (GL), Caroline van der Plas (BBB), Pieter Omtzigt (Lid Omtzigt), Liane den Haan (Fractie Den Haan), Teun van Dijck (PVV), Henk Nijboer (PvdA), Farid Azarkan (DENK), Laurens Dassen (Volt), Chris Stoffer (SGP), Lammert van Raan (PvdD), Wybren van Haga (Groep Van Haga)
Ingrid van Engelshoven (D66)
23 december 2021
Het coalitieakkoord
Farid Azarkan (DENK), Caroline van der Plas (BBB), Pieter Omtzigt (Lid Omtzigt), Wybren van Haga (Groep Van Haga), Tom van der Lee (GL), Liane den Haan (Fractie Den Haan), Chris Stoffer (SGP), Teun van Dijck (PVV), Lammert van Raan (PvdD), Henk Nijboer (PvdA), Laurens Dassen (Volt)
Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)
23 december 2021 - 14 januari 2022
Het coalitieakkoord
Chris Stoffer (SGP), Laurens Dassen (Volt), Farid Azarkan (DENK), Lammert van Raan (PvdD), Tom van der Lee (GL), Liane den Haan (Fractie Den Haan), Caroline van der Plas (BBB), Wybren van Haga (Groep Van Haga), Teun van Dijck (PVV), Pieter Omtzigt (Lid Omtzigt), Henk Nijboer (PvdA)
Stef Blok (VVD)
23 december 2021 - 14 januari 2022
Het coalitieakkoord
Liane den Haan (Fractie Den Haan), Farid Azarkan (DENK), Teun van Dijck (PVV), Lammert van Raan (PvdD), Tom van der Lee (GL), Wybren van Haga (Groep Van Haga), Chris Stoffer (SGP), Laurens Dassen (Volt), Pieter Omtzigt (Lid Omtzigt), Caroline van der Plas (BBB), Henk Nijboer (PvdA)
Wopke Hoekstra (viceminister-president , minister buitenlandse zaken) (CDA)
23 december 2021 - 14 januari 2022
Het coalitieakkoord
Pieter Omtzigt (Lid Omtzigt), Teun van Dijck (PVV), Henk Nijboer (PvdA), Liane den Haan (Fractie Den Haan), Tom van der Lee (GL), Wybren van Haga (Groep Van Haga), Lammert van Raan (PvdD), Caroline van der Plas (BBB), Farid Azarkan (DENK), Chris Stoffer (SGP), Laurens Dassen (Volt)
Wouter Koolmees (D66)
23 december 2021 - 13 januari 2022
Het coalitieakkoord
Caroline van der Plas (BBB), Teun van Dijck (PVV), Tom van der Lee (GL), Farid Azarkan (DENK), Liane den Haan (Fractie Den Haan), Laurens Dassen (Volt), Lammert van Raan (PvdD), Pieter Omtzigt (Lid Omtzigt), Wybren van Haga (Groep Van Haga), Chris Stoffer (SGP), Henk Nijboer (PvdA)
Hugo de Jonge (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
23 december 2021 - 14 januari 2022
Het coalitieakkoord
Henk Nijboer (PvdA), Liane den Haan (Fractie Den Haan), Farid Azarkan (DENK), Teun van Dijck (PVV), Caroline van der Plas (BBB), Tom van der Lee (GL), Chris Stoffer (SGP), Pieter Omtzigt (Lid Omtzigt), Laurens Dassen (Volt), Wybren van Haga (Groep Van Haga), Lammert van Raan (PvdD)
Knapen (CDA)
21 december 2021 - 10 januari 2022
De juridische basis waarmee gemeentes gedwongen worden asielzoekers op te vangen
Pieter Omtzigt (Lid Omtzigt)
Kajsa Ollongren (minister defensie) (D66), Ferdinand Grapperhaus (CDA), Ankie Broekers-Knol (VVD), Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD)
21 december 2021 - 31 januari 2022
Het onderhoud aan vuurtoren in Den Helder, die op instorten staat en de staat van onderhoud van andere (rijks)monumenten bij Rijkswaterstaat
Pieter Omtzigt (Lid Omtzigt)
Barbara Visser (VVD)
16 december 2021 - 7 maart 2022
De positie van zorgverleners die als gevolg van long covid lange tijd thuis zitten
Maarten Hijink (SP), Caroline van der Plas (BBB), Pieter Omtzigt (Lid Omtzigt), Nicki Pouw-Verweij (JA21)
Hugo de Jonge (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
9 december 2021 - 14 januari 2022
Opschalingsplannen voor de IC en de tekorten aan Coronamedicijnen, terwijl een week geleden gemeld werd dat er een voorraad van drie maanden was.
Nicki Pouw-Verweij (JA21), Pieter Omtzigt (Lid Omtzigt), Nilüfer Gündoğan (Volt)
Hugo de Jonge (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
3 december 2021 - 21 december 2021
Het integriteitsbeleid bewindspersonen
Pieter Omtzigt (Lid Omtzigt), Laurens Dassen (Volt)
Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)
29 november 2021 - 23 december 2021
COVID-19 virusvariant B.1.1.529 en medicijnen tegen COVID-19
Pieter Omtzigt (Lid Omtzigt)
Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD)
29 november 2021 - 30 november 2021
De opgelopen inflatie en de gevolgen voor de koopkracht in 2022
Pieter Omtzigt (Lid Omtzigt)
Dennis Wiersma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
26 november 2021 - 7 februari 2022
Het behoud van personeel bij de GGD’en
Attje Kuiken (PvdA), Maarten Hijink (SP), Lisa Westerveld (GL), Nicki Pouw-Verweij (JA21), Sylvana Simons (BIJ1), Nilüfer Gündoğan (Volt), Pieter Omtzigt (Lid Omtzigt)
Hugo de Jonge (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
26 november 2021 - 16 december 2021
Het bericht ‘Buitenlandse Zaken weigert Afghaanse bewakers ambassade Kabul te evacueren’
Laurens Dassen (Volt), Christine Teunissen (PvdD), Laura Bromet (GL), Jasper van Dijk (SP), Tunahan Kuzu (DENK), Sylvana Simons (BIJ1), Pieter Omtzigt (Lid Omtzigt), Kati Piri (PvdA), Caroline van der Plas (BBB)
Henk Kamp (minister defensie) (VVD), Ankie Broekers-Knol (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD), Knapen (CDA)
24 november 2021 - 16 december 2021
De gesprekken die de Nederlandse gezant voor Afghanistan voert met de top van het Taliban regime in Afghanistan over financiering van zorg- en onderwijssalarissen
Pieter Omtzigt (Lid Omtzigt)
Knapen (CDA) , de Th. Bruijn , Wopke Hoekstra (minister financiën) (CDA)