Gepubliceerd: 15 februari 2023
Indiener(s): Zohair El Yassini (VVD), René Peters (CDA)
Onderwerpen: hoger onderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36229-29.html
ID: 36229-29

84,0 %
16,0 %

SP

CU

FVD

Groep Van Haga

BBB

D66

PVV

PvdA

GL

VVD

SGP

Omtzigt

JA21

Volt

PvdD

Fractie Den Haan

CDA

DENK

BIJ1


Nr. 29 MOTIE VAN DE LEDEN EL YASSINI EN PETERS

Voorgesteld 15 februari 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat met de herinvoering van de basisbeurs studeren in Nederland aantrekkelijker kan worden voor EER-studenten;

overwegende dat zonder duidelijk zicht op het effect van de herinvoering van de basisbeurs op het aantal EER-studenten er onverwachte variaties kunnen optreden in de financiën van het ministerie;

overwegende dat deze variaties binnen de begroting van het Ministerie van OCW moeten worden opgelost en dit een negatief effect kan hebben op andere onderdelen van de begroting;

verzoekt de regering te onderzoeken wat het effect is van de herinvoering van de basisbeurs op het aantal EER-studenten dat in Nederland komt studeren;

verzoekt de regering te onderzoeken of een betere indicator nodig is,

en gaat over tot de orde van de dag.

El Yassini

Peters