Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

493 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Recent beantwoord
13 augustus 2021 - 16 november 2021
Berichtgeving in de media t.a.v. het tekort aan behandelaren waardoor er lange wachtlijsten zijn in de GGZ en instellingen zich genoodzaakt voelen tot een patiëntenstop
Jacqueline van den Hil (VVD)
Paul Blokhuis (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (CU), Tamara van Ark (VVD)
30 augustus 2021 - 10 november 2021
Het bericht ‘Profronde van Noord-Holland blaast alles af bij gebrek aan politiebegeleiding’.
Rudmer Heerema (VVD)
Tamara van Ark (VVD), Cora van Nieuwenhuizen (VVD)
26 augustus 2021 - 14 oktober 2021
Het aanvullend onderzoek door Deloitte Forensic & Dispute Services B.V (Deloitte) naar de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen voor de zorg (PBM)
Nicki Pouw-Verweij (JA21)
Tamara van Ark (VVD)
9 juli 2021 - 11 oktober 2021
Het initiatief van een aantal ziekenhuizen in de strijd tegen geneesmiddelkaping
Wieke Paulusma (D66)
Tamara van Ark (VVD)

Alle
1 september 2021 - 4 oktober 2021
De berichten dat de kosteloze verstrekking van CGRP-remmers voor migrainepatiënten die hiervan afhankelijk zijn stopt
Maarten Hijink (SP)
Tamara van Ark (VVD)
30 augustus 2021 - 10 november 2021
Het bericht ‘Profronde van Noord-Holland blaast alles af bij gebrek aan politiebegeleiding’.
Rudmer Heerema (VVD)
Tamara van Ark (VVD), Cora van Nieuwenhuizen (VVD)
30 augustus 2021 - 1 oktober 2021
Het niet voldoen aan internationale eisen voor antidopingbeleid en de mogelijke sancties voor de Nederlandse Sport
Jeanet van der Laan (D66), Michiel van Nispen (SP), Attje Kuiken (PvdA)
Paul Blokhuis (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (CU), Tamara van Ark (VVD)
26 augustus 2021 - 14 oktober 2021
Het aanvullend onderzoek door Deloitte Forensic & Dispute Services B.V (Deloitte) naar de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen voor de zorg (PBM)
Nicki Pouw-Verweij (JA21)
Tamara van Ark (VVD)
16 augustus 2021 - 3 september 2021
Mogelijke overheidssteun voor Formule 1 races
Leonie Vestering (PvdD), Lammert van Raan (PvdD)
Wopke Hoekstra (minister financiën) (CDA), Tamara van Ark (VVD)
13 augustus 2021 - 16 november 2021
Berichtgeving in de media t.a.v. het tekort aan behandelaren waardoor er lange wachtlijsten zijn in de GGZ en instellingen zich genoodzaakt voelen tot een patiëntenstop
Jacqueline van den Hil (VVD)
Paul Blokhuis (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (CU), Tamara van Ark (VVD)
6 augustus 2021 - 24 september 2021
Het bericht Nieuw record aan beleggingen in zorgvastgoed
Joba van den Berg-Jansen (CDA)
Tamara van Ark (VVD)
6 augustus 2021 - 27 augustus 2021
Het bekendheidsonderzoek over PGO
Joba van den Berg-Jansen (CDA)
Tamara van Ark (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
3 augustus 2021 - 3 september 2021
Het bericht dat een cruciaal oogmedicijn tot 2022 niet beschikbaar is
Vicky Maeijer (PVV)
Tamara van Ark (VVD)
27 juli 2021 - 7 september 2021
De berichten ‘Kamervragen over nachtelijke HAP sluiting in Oostburg?' en 'Koester al het jonge bloed’
Joba van den Berg-Jansen (CDA)
Tamara van Ark (VVD)
26 juli 2021 - 24 september 2021
Over de artikelen 'accountantscontrole op ‘coronawinst’ ziekenhuizen ontbreekt' en 'solidariteit onder ziekenhuizen ontbreekt bij financiële afhandeling coronacrisis.'
Joba van den Berg-Jansen (CDA)
Tamara van Ark (VVD)
26 juli 2021 - 6 september 2021
Een brandbrief van KDS over de hoge slachtsnelheid in slachthuizen
Christine Teunissen (PvdD), Eva van Esch (PvdD)
Tamara van Ark (VVD), Wouter Koolmees (minister sociale zaken en werkgelegenheid, viceminister-president ) (D66)
19 juli 2021 - 31 augustus 2021
De uitvoering van de motie jaarverantwoordingsplicht (Kamerstuk 35 830 XVI, nr. 14)
Joba van den Berg-Jansen (CDA), Aukje de Vries (VVD)
Tamara van Ark (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
19 juli 2021 - 2 september 2021
Het bericht ‘Quin Dokters kampt met een acuut tekort aan huisartsen’
Joba van den Berg-Jansen (CDA)
Tamara van Ark (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
19 juli 2021 - 15 september 2021
Het sinds 1 januari 2021 geldend verbod van Zilveren Kruis om medische hulpmiddelen via apotheken en apotheekhoudende huisartsen te verstrekken
Mirjam Bikker (CU)
Tamara van Ark (VVD)
15 juli 2021 - 3 september 2021
Zwaargewonde slachtoffers die niet in het juiste ziekenhuis terecht komen
Wieke Paulusma (D66)
Tamara van Ark (VVD)
14 juli 2021 - 5 oktober 2021
Het feit dat patiënten soms zonder medische noodzaak moeten wisselen naar een andere dosering van medicatie, waardoor zij meer moeten bijbetalen voor dezelfde hoeveelheid werkzame stof
Maarten Hijink (SP)
Tamara van Ark (VVD)
14 juli 2021 - 3 september 2021
Verkeerd afleveren van patiënten bij ziekenhuizen
Wybren van Haga (BVNL)
Tamara van Ark (VVD)
9 juli 2021 - 5 oktober 2021
Het bericht ‘Onderzoek: Sekseverschil blijft bij onderzoek naar corona vaak onderbelicht’
Wieke Paulusma (D66)
Tamara van Ark (VVD)
9 juli 2021 - 11 oktober 2021
Het initiatief van een aantal ziekenhuizen in de strijd tegen geneesmiddelkaping
Wieke Paulusma (D66)
Tamara van Ark (VVD)