Kamervraag 2021Z13689

Het feit dat patiënten soms zonder medische noodzaak moeten wisselen naar een andere dosering van medicatie, waardoor zij meer moeten bijbetalen voor dezelfde hoeveelheid werkzame stof

Ingediend 14 juli 2021
Indiener Maarten Hijink (SP)
Onderwerpen geneesmiddelen en medische hulpmiddelen zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z13689.html
1. Onderhands meegestuurde casus
 • Vraag 1
  Wat is uw oordeel over het feit dat patiënten soms zonder medische noodzaak moeten wisselen naar een andere dosering van de medicatie, waardoor zij meer moeten bijbetalen voor dezelfde hoeveelheid werkzame stof?1
 • Vraag 2
  Hoe vaak komt het voor dat patiënten te maken krijgen met hogere bijbetalingen als gevolg van een andere dosering van de medicatie, terwijl de voorgeschreven hoeveelheid werkzame stof hetzelfde blijft?
 • Vraag 3
  Komt dit ook voor bij medicijnen waar hoge bijbetalingen voor gelden?
 • Vraag 4
  Wat is de oorzaak van het feit dat patiënten soms een andere dosering meekrijgen bij de apotheek, zonder dat hier een medische noodzaak voor is?
 • Vraag 5
  Bent u het ermee eens dat het onwenselijk is dat patiënten voor hetzelfde medicijn in vergelijkbare gevallen verschillende bedragen moeten bijbetalen?
 • Vraag 6
  Wat zijn volgens u de mogelijkheden om dit te voorkomen?
 • Vraag 7
  Bent u het ermee eens dat het onwenselijk is dat mensen bij moeten betalen voor medicijnen die ze nodig hebben om gezond te blijven?
 • Vraag 8
  Bent u het ermee oneens dat het oneerlijk is dat mensen die een operatie moeten ondergaan – met uitzondering van het eigen risico – niet hoeven bij te betalen terwijl dit bij een aantal geneesmiddelen dat in het pakket zit wel het geval is?
 • Vraag 9
  Waarom worden medisch noodzakelijke geneesmiddelen niet gewoon vergoed?
 • Vraag 10
  Wilt u deze vragen één voor één beantwoorden?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z13689
Volledige titel: Het feit dat patiënten soms zonder medische noodzaak moeten wisselen naar een andere dosering van medicatie, waardoor zij meer moeten bijbetalen voor dezelfde hoeveelheid werkzame stof