Kamervraag 2021Z13467

Het initiatief van een aantal ziekenhuizen in de strijd tegen geneesmiddelkaping

Ingediend 9 juli 2021
Indiener Wieke Paulusma (D66)
Onderwerpen geneesmiddelen en medische hulpmiddelen zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z13467.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het nieuwe initiatief van samenwerkende ziekenhuizen met de bereidingsapotheek A15 om de strijd tegen geneesmiddelkaping aan te gaan?1
 • Vraag 2
  Deelt u de noodzaak van dit initiatief voor het betaalbaar houden van geneesmiddelen?
 • Vraag 3
  Wat vindt u ervan dat bij een aantal bereidingen commerciële partijen de prijs omhoog drijven door de middelen te laten registreren?
 • Vraag 4
  Klopt het dat aan het Nationaal Farmaceutisch Kennis-, Ontwikkel- en Opleidingscentrum (NFKOO) een subsidie is verstrekt met hetzelfde doel?
 • Vraag 5
  Welke partijen zitten er precies in het NFKOO en waarom is er voor gekozen alleen aan deze partijen met dat doel subsidie te verstrekken?
 • Vraag 6
  Is het NFKOO wat u betreft een nationaal dekkend centrum?
 • Vraag 7
  Bent u bereid om met het A15 initiatief in gesprek te gaan en te kijken waarbij zij hulp kunnen gebruiken om de strijd tegen geneesmiddelkaping aan te gaan?
 • Vraag 8
  Welke drempels zou het A15 initiatief tegenaan kunnen lopen bij het registreren van commercieel niet-verkrijgbare geneesmiddelen?
 • Vraag 9
  Wat vindt u ervan dat de de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd direct aan heeft gegeven de voorkeur te geven aan commerciële partijen? Vindt u dat niet in strijd met de doelstelling van het beheersbaar houden van de zorgkosten?2
 • Vraag 10
  Op welke manier wordt het initiatief van A15 betrokken bij het Future Affordable and Sustainable Therapies (FAST) programma om regulatoire knelpunten van therapieontwikkeling vanuit alle partijen (publiek en privaat) in beeld te brengen?
 • Mededeling - 29 juli 2021

  De vragen van het lid Paulusma (D66) over het initiatief van een aantal ziekenhuizen in de strijd tegen geneesmiddelkaping (2021Z13467) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord vanwege het huidige zomerreces. Ik zal u zo spoedig mogelijk na het zomerreces de antwoorden op de Kamervragen doen toekomen. Paul Blokhuis


Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z13467
Volledige titel: Het initiatief van een aantal ziekenhuizen in de strijd tegen geneesmiddelkaping