Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

453 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
1 december 2015 - 15 december 2015
De stand van zaken bij Fokuswonen
Mona Keijzer (CDA)
Martin van Rijn (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA)
23 november 2015 - 23 december 2015
Het bericht “Brabant Zorg sluit geen contract af met DSW en Menzis voor wijkverpleging in 2016”
Mona Keijzer (CDA), Hanke Bruins Slot (CDA)
Martin van Rijn (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA)
4 november 2015 - 8 december 2015
De derde voortgangsrapportage hervorming langdurige zorg (HLZ) d.d. 3 november 2015
Mona Keijzer (CDA)
Martin van Rijn (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA)
22 oktober 2015 - 17 december 2015
Een wijziging van het procesreglement Civiel Jeugdrecht
Mona Keijzer (CDA), Peter Oskam (CDA)
Martin van Rijn (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA), Ard van der Steur (VVD)
20 oktober 2015 - 25 november 2015
Kosten van RADAR
Kees Verhoeven (D66), Sharon Gesthuizen (SP), Mona Keijzer (CDA)
Ard van der Steur (VVD)
20 oktober 2015 - 18 november 2015
Het openbaar maken van het oordeel van de Chief Information Officer van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport én het openbaar maken van de verslagen van de stuurgroep Trekkingsrecht
Vera Bergkamp (D66), Mona Keijzer (CDA)
Martin van Rijn (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA)
2 oktober 2015 - 14 oktober 2015
Kindermishandeling
Mona Keijzer (CDA)
Martin van Rijn (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA)
24 september 2015 - 14 oktober 2015
Zorg na coma
Carla Dik-Faber (CU), Mona Keijzer (CDA)
Edith Schippers (VVD)
28 augustus 2015
De vrijstelling in de erfbelasting en het mantelzorgcompliment, dat sinds 1 januari 2015 door de gemeenten wordt uitgevoerd
Pieter Omtzigt (CDA), Mona Keijzer (CDA)
27 juli 2015 - 21 augustus 2015
De zware belasting van de mantelzorger
Otwin van Dijk (PvdA), Mona Keijzer (CDA)
Martin van Rijn (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA)
23 juli 2015 - 3 augustus 2015
Het bericht dat het kabinet lak heeft aan het medisch beroepsgeheim in de jeugdzorg (vervolgvragen naar aanleiding van het antwoord op eerdere vragen)
Mona Keijzer (CDA), Vera Bergkamp (D66)
Klaas Dijkhoff (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD), Martin van Rijn (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA)
30 juni 2015 - 2 oktober 2015
De gevolgen van een wijziging van een procesreglement van de rechtbanken
Mona Keijzer (CDA), Peter Oskam (CDA)
Ard van der Steur (VVD), Martin van Rijn (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA)
17 juni 2015 - 1 juli 2015
Het bericht "De PGB-affaire 3: Uitweg uit de crisis"
Mona Keijzer (CDA)
18 mei 2015 - 20 mei 2015
De contra-expertise (Eerste deelrapportage, tweede deelrapportage en eindverslag) opgesteld door M&I/Partners met betrekking tot het uitvoeren van het trekkingsrecht door de Sociale Verzekeringsbank (SVB)
Mona Keijzer (CDA)
Martin van Rijn (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA)
16 april 2015 - 30 juni 2015
Jeugdzorg voor gezinnen die in het buitenland wonen, maar werken en/of schoolgaan in Nederland
Martijn van Helvert (CDA), Mona Keijzer (CDA)
Martin van Rijn (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA)
8 april 2015 - 30 april 2015
Het bericht “ Mensen verdwalen in de nieuwe zorgregels”
Mona Keijzer (CDA)
Martin van Rijn (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA)
1 april 2015 - 28 april 2015
Opgevraagde documenten bij het algemeen overleg van 3 maart 2015 en het algemeen overleg van 26 maart 2015 over de Voortgang van de uitbetalingsproblematiek van persoonsgebonden budgetten (pgb'en) door de Sociale Verzekeringsbank (SVB)
Mona Keijzer (CDA)
Martin van Rijn (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA)
25 maart 2015 - 30 april 2015
Het bericht “Mantelzorgers melden zich vaker ziek op werk”
Mona Keijzer (CDA)
Martin van Rijn (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA)
4 maart 2015 - 25 maart 2015
De antwoorden op eerdere vragen over de ICT-problemen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) met betrekking tot het niet uitbetalen van pgb’s (persoonsgebonden budghetten)
Mona Keijzer (CDA)
Martin van Rijn (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA)
25 februari 2015 - 27 maart 2015
De mantelzorgboete
Pieter Heerma (CDA), Sander de Rouwe (CDA), Mona Keijzer (CDA)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA), Stef Blok (VVD)