Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

1080 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Recent beantwoord
13 mei 2020 - 30 juni 2020
De berichten ‘Verpleeghuizen wilden al vroeg testen maar werden geweigerd’, 'Protocol voor contactonderzoek kent twee grote zwakke plekken' en ’Inval-minister Van Rijn kijkt terug: ‘Bidden dat wat we doen, goed is’
Jesse Klaver (GL), Corinne Ellemeet (GL), Wim-Jan Renkema (GL)
Martin van Rijn (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA), Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
3 juni 2020 - 29 juni 2020
Het weer opschalen van de reguliere ziekenhuiszorg
Carla Dik-Faber (CU)
Martin van Rijn (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA)
12 juni 2020 - 29 juni 2020
Het bericht dat Amsterdam streeft naar nul nieuwe hiv-infecties in 2026
Pia Dijkstra (D66), Vera Bergkamp (D66)
Martin van Rijn (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA)
26 mei 2020 - 26 juni 2020
Het bericht dat producent coronamedicijn Sanquin mogelijk in de problemen komt
Henk van Gerven (SP)
Martin van Rijn (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA)

Alle
6 juli 2020
Het bericht ‘AED-netwerk is uitgebreid, maar nog niet dekkend’
Carla Dik-Faber (CU)
Martin van Rijn (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA)
6 juli 2020
Het bericht ‘Voetbaltv daagt privacywaakhond AP voor de rechter om uitblijven besluit’
Rudmer Heerema (VVD), Tobias van Gent (VVD)
Martin van Rijn (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA), Sander Dekker (minister zonder portefeuille veiligheid en justitie) (VVD)
6 juli 2020
Het bericht ‘Gemeentepolis verdwijnt langzaam. Wat is er aan de hand?’
John Kerstens (PvdA)
Martin van Rijn (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA)
6 juli 2020
Gebrek aan vergoeding van taperingstrips door CZ bij suïcidaliteit
Henk van Gerven (SP)
Martin van Rijn (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA)
3 juli 2020
Het bericht ‘Groot alarm bij de bloedbank: alweer een zak vol zwarte deeltjes’
Henk van Gerven (SP)
Martin van Rijn (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA)
2 juli 2020
Het advies van de Gezondheidsraad betreffende de gezondheidsrisico’s van landbouwgif en de kabinetsreactie hierop.
Frank Wassenberg (PvdD)
Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU), Stientje van Veldhoven (staatssecretaris infrastructuur en milieu) (D66), Martin van Rijn (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA)
1 juli 2020
De goedkeuring van remdesivir in Europa
Henk van Gerven (SP)
Martin van Rijn (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA)
25 juni 2020
Het bericht ‘Patiënten de dupe van medicijnwisseling’
Henk van Gerven (SP), Corinne Ellemeet (GL)
Martin van Rijn (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA)
24 juni 2020 - 25 juni 2020
Het artikel ‘Helpt ventileren tegen corona? Nederland negeert Duits advies frisse lucht’
Geert Wilders (PVV), Fleur Agema (PVV)
Martin van Rijn (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA), Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
22 juni 2020
De webinar ‘Schouwen door PA en VS: Welbeschouwd een goed idee?!’
Joba van den Berg-Jansen (CDA), Kelly Regterschot (VVD)
Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA), Martin van Rijn (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA)
19 juni 2020
Het bericht ‘ZN weigert coronaschade ziekenhuizen volledig te compenseren’
Maarten Hijink (SP)
Martin van Rijn (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA)
18 juni 2020
De reactie van het kabinet op het ‘Draaiboek triage op basis van niet medische overwegingen voor IC-opname ten tijde van fase 3 in de COVID-19 pandemie’
Pia Dijkstra (D66)
Martin van Rijn (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA), Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
15 juni 2020
Het niet vergoeden van explantatie van borstimplantaten
Lilianne Ploumen (PvdA)
Martin van Rijn (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA)
12 juni 2020 - 29 juni 2020
Het bericht dat Amsterdam streeft naar nul nieuwe hiv-infecties in 2026
Pia Dijkstra (D66), Vera Bergkamp (D66)
Martin van Rijn (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA)
9 juni 2020 - 16 juni 2020
Het bericht ‘Niemand wees Marjolein door’ en vergoeding fysiotherapie bij coronapatiënten die niet in het ziekenhuis zijn opgenomen
Henk van Gerven (SP)
Martin van Rijn (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA)
5 juni 2020
De berichten ‘Thialf verder in de problemen nu tekort oploopt tot 1 miljoen euro’ en ‘Wie betaalt de medailles van Sven en Sjinkie’
Maurits von Martels (CDA), Harry van der Molen (CDA)
Martin van Rijn (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA)
5 juni 2020
De Inclusieve Vaccin Alliantie
Lilianne Ploumen (PvdA), Henk van Gerven (SP), Corinne Ellemeet (GL)
Martin van Rijn (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA)
4 juni 2020
Onduidelijkheid rond de voorraad aan mondkapjes
Joba van den Berg-Jansen (CDA)
Martin van Rijn (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA)
3 juni 2020 - 29 juni 2020
Het weer opschalen van de reguliere ziekenhuiszorg
Carla Dik-Faber (CU)
Martin van Rijn (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA)
29 mei 2020
De onzekerheid bij fysiotherapeuten als gevolg van de continuiteitsbijdrage.
Lilianne Ploumen (PvdA)
Martin van Rijn (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA)