Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

365 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
14 november 2017 - 15 december 2017
Het rapport Breaking the Barriers to the Circular Economy
Lammert van Raan (PvdD)
Stientje van Veldhoven (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (D66)
14 november 2017 - 16 januari 2018
Het nieuws dat inwoners van Warmenhuizen al 25 jaar op sterk vervuilde bodem leven
Lammert van Raan (PvdD)
Stientje van Veldhoven (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (D66)
2 november 2017 - 28 november 2017
Het feit dat de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer sterk is toegenomen en nieuwe recordhoogtes heeft bereikt en het nieuws dat de klimaatmaatregelen van de regering slechts de helft van de klimaatdoelen binnen bereik brengen
Lammert van Raan (PvdD)
Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD)
27 oktober 2017 - 1 december 2017
De Jonge Klimaatagenda
Suzanne Kröger (GL), Sandra Beckerman , Lammert van Raan (PvdD)
Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD)
16 oktober 2017 - 27 november 2017
Het bericht dat olie- en gasbedrijven het Nederlandse onderwijs beïnvloeden
Peter Kwint (SP), Lammert van Raan (PvdD)
Jet Bussemaker (PvdA)
28 september 2017 - 21 augustus 2018
Het door Shell georganiseerde festival Generation Discover 2017
Lammert van Raan (PvdD), Femke Merel Arissen (PvdD)
Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD), Henk Kamp (VVD), Stef Blok (minister buitenlandse zaken) (VVD)
25 september 2017 - 25 oktober 2017
De APA-/ATR-praktijk
Renske Leijten , Lammert van Raan (PvdD), Tom van der Lee (GL)
Eric Wiebes (staatssecretaris financiën) (VVD)
19 september 2017 - 16 oktober 2017
De gevolgen van de uitspraak in de Milieudefensie rechtszaak
Lammert van Raan (PvdD)
Sharon Dijksma (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (PvdA)
14 september 2017 - 16 oktober 2017
De gevolgen van de uitspraak in de rechtszaak van Milieudefensie
Lammert van Raan (PvdD)
Sharon Dijksma (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (PvdA)
12 september 2017 - 16 oktober 2017
De uitspraak in de rechtszaak van Milieudefensie rechtszaak.
Lammert van Raan (PvdD)
Sharon Dijksma (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (PvdA)
11 september 2017 - 3 oktober 2017
Het nieuws dat grote industrieën verdienen aan het ETS
Lammert van Raan (PvdD)
Sharon Dijksma (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (PvdA)
8 september 2017 - 29 september 2017
De stijging van CO2 uitstoot in 2016
Lammert van Raan (PvdD), Frank Wassenberg (PvdD)
Henk Kamp (minister economische zaken) (VVD), Sharon Dijksma (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (PvdA)
6 september 2017 - 26 september 2017
De risico's en de gevolgen van het ECB-opkoopprogramma
Lammert van Raan (PvdD)
Jeroen Dijsselbloem (minister financiën) (PvdA)
5 september 2017 - 29 september 2017
Zwerfafval
Lammert van Raan (PvdD)
Sharon Dijksma (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (PvdA)
21 augustus 2017 - 6 oktober 2017
Het steunen van de fossiele sector door middel van exportkredietverzekeringen
Sandra Beckerman , Lammert van Raan (PvdD)
Sharon Dijksma (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (PvdA), Eric Wiebes (staatssecretaris financiën) (VVD)
17 augustus 2017 - 6 oktober 2017
Het mogelijk steunen van de fossiele sector door middel van exportkredietverzekeringen, in dit geval Boskalis en van Oord
Sandra Beckerman , Lammert van Raan (PvdD)
Eric Wiebes (staatssecretaris financiën) (VVD), Bert Koenders (minister buitenlandse zaken) (PvdA), Sharon Dijksma (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (PvdA)
16 augustus 2017 - 7 september 2017
De haalbaarheid van de emissiereductie van broeikasgassen van 25% in 2020
Frank Wassenberg (PvdD), Lammert van Raan (PvdD)
Henk Kamp (minister economische zaken) (VVD), Sharon Dijksma (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (PvdA)
16 augustus 2017 - 11 oktober 2017
Administratieve rompslomp bij de import van elektrische auto’s
Lammert van Raan (PvdD)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
15 augustus 2017 - 5 september 2017
Banden tussen het onderwijs en de fossiele brandstoffen industrie
Lammert van Raan (PvdD)
Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
19 juli 2017 - 1 september 2017
De APA-ATR-praktijk
Renske Leijten , Lammert van Raan (PvdD)
Eric Wiebes (staatssecretaris financiën) (VVD)