Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

565 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
15 mei 2013 - 20 juni 2013
Het bericht 'Gemeenten houden geld voor onderwijsachterstanden in portemonnee'
Michel Rog (CDA)
Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
15 mei 2013 - 2 juli 2013
De rol vanondersteunende organisaties bij het sluiten van een religieus kindhuwelijk
Keklik Yücel (PvdA)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA), Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
8 mei 2013 - 24 mei 2013
De subsidieregeling ter vervanging van de Afdrachtvermindering Onderwijs
Paul van Meenen (D66)
Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
2 mei 2013 - 28 mei 2013
Het bericht “Bumpy start for Pan European MOOCS”
Karin Straus (VVD), Pieter Duisenberg (VVD)
Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
25 april 2013 - 13 mei 2013
Het bericht dat ruim zesduizend studenten boetes krijgen wegens het aflopen van het recht op reizen met het OV
Mohammed Mohandis (PvdA)
Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
22 april 2013 - 17 mei 2013
Het bericht “Signaal onderwijsminister onjuist”
Michel Rog (CDA), Jaco Geurts (CDA)
Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
19 april 2013 - 31 mei 2013
De onnodige verstrekking van GBA-uittreksels voor de leerlingenadministratie op scholen
Astrid Oosenbrug (PvdA), Tanja Jadnanansing (PvdA)
Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA), Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
19 april 2013 - 3 mei 2013
De bouwplannen rond het Fort Benoorden Spaarndam
Albert de Vries (PvdA), Roos Vermeij (PvdA)
Sharon Dijksma (staatssecretaris economische zaken) (PvdA), Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
18 april 2013 - 1 mei 2013
Verkeerde registraties in het CRIHO
Mohammed Mohandis (PvdA)
Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
17 april 2013 - 28 mei 2013
Het onderzoek van de Dienst Uitvoering Onderwijs naar de kwaliteit van de Harvard Universiteit
Pieter Duisenberg (VVD)
Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
10 april 2013 - 28 mei 2013
Problemen bij de VU
Jasper van Dijk
Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
2 april 2013 - 3 mei 2013
Het bericht “Bestuurlijke crisis bij VU – rapport velt hard oordeel over onderwijs”
Mohammed Mohandis (PvdA)
Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
27 maart 2013 - 8 april 2013
Selectie aan de poort bij steeds meer universitaire studies, naar aanleiding van het antwoord op eerdere vragen d.d. 22 maart 2013
Paul van Meenen (D66)
Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
25 maart 2013 - 19 april 2013
Het optreden van een imam in de aula van een middelbare school in Vlissingen
Tanja Jadnanansing (PvdA), Keklik Yücel (PvdA)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA), Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
18 maart 2013 - 12 april 2013
De cijfers en feiten rond schuldenlast van studenten bij het sociaal leenstelsel
Mohammed Mohandis (PvdA)
Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
13 maart 2013 - 2 april 2013
Selectie in het mbo
Tanja Jadnanansing (PvdA)
Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
13 maart 2013 - 26 april 2013
Het bericht “ziekenhuizen mogen abortus niet weigeren”
Kees van der Staaij (SGP), Carla Dik-Faber (CU)
Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA), Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
12 maart 2013 - 27 maart 2013
Kinderen die noodgedwongen bij hun ouders moeten aankloppen ondanks een ontbrekende band of voogdij
Jasper van Dijk , Nine Kooiman
Fred Teeven (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD), Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
6 maart 2013 - 3 mei 2013
De anti-Westerse opvattingen binnen de Islamitische Universiteit Rotterdam
Geert Wilders (PVV), Harm Beertema (PVV), Joram van Klaveren (PVV)
Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
6 maart 2013 - 25 maart 2013
Het bericht ‘Groot tekort aan leraren wiskunde en Nederlands'
Mohammed Mohandis (PvdA)
Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)