Kamervraag 2013Z04817

Kinderen die noodgedwongen bij hun ouders moeten aankloppen ondanks een ontbrekende band of voogdij

Ingediend 12 maart 2013
Beantwoord 27 maart 2013 (na 15 dagen)
Indieners Jasper van Dijk (SP), Nine Kooiman (SP)
Beantwoord door Fred Teeven (staatssecretaris veiligheid en justitie) (VVD), Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
Onderwerpen gezin en kinderen hoger onderwijs onderwijs en wetenschap sociale zekerheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2013Z04817.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-1769.html
1. Bijlage: geanonimiseerde brief.
 • Vraag 1
  Wat is uw reactie op de geanonimiseerde brief, die melding maakt van het feit dat een kind, om in aanmerking te kunnen komen voor een aanvullende beurs, contact op moet nemen met de vader waarmee het kind geen contact heeft omdat vader de moeder heeft vermoord?1
 • Vraag 2
  Hoeveel leerlingen of studenten moeten noodgedwongen contact opnemen met een ouder, waarmee een slechte of ontbrekende relatie is (bijvoorbeeld vanwege mishandeling, verdwijning of detentie), om op die manier in aanmerking te kunnen komen voor een aanvullende beurs? Wanneer u het antwoord niet heeft, bent u bereid dit te onderzoeken? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 3
  Hoeveel leerlingen of studenten komen niet in aanmerking voor een aanvullende beurs omdat zij – om welke reden dan ook – onmogelijk in contact kunnen komen met hun ouder(s) vanwege zulke extreme omstandigheden? Wanneer u het antwoord niet heeft, bent u bereid dit te onderzoeken? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 4
  Hoeveel ouders, die niet het ouderlijk gezag hebben omdat er sprake is van een voogdij-maatregel, hebben kinderen die wel een aanvullende beurs ontvangen? Hoeveel ouders hebben kinderen bij wie het niet lukt deze aanvullende beurs te ontvangen? Wanneer u het antwoord niet heeft, bent u bereid dit te onderzoeken? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat, wanneer een ouder geen voogdij meer heeft, het kind niet aan zou hoeven kloppen bij deze ouder om in aanmerking te komen voor een aanvullende beurs? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 6
  Bent u bereid om met een oplossing te komen voor leerlingen of studenten in dergelijke zeer moeilijke situaties, zodat zij niet financieel «gestraft» worden voor het (wan)gedrag van hun ouder(s)?
 • Vraag 7
  Kunt u deze vragen beantwoorden voor het algemeen overleg over het slachtofferbeleid op 28 maart a.s.? Zo nee, waarom niet?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2013Z04817
Volledige titel: Kinderen die noodgedwongen bij hun ouders moeten aankloppen ondanks een ontbrekende band of voogdij
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-1769
Volledige titel: Antwoord vragen van de leden Kooiman en Jasper van Dijk over kinderen die noodgedwongen bij hun ouders moeten aankloppen ondanks een ontbrekende band of voogdij