Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

42 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Recent beantwoord
26 maart 2014 - 6 mei 2014
De uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens over de verjaringstermijn van civiele vorderingen van asbestslachtoffers en de toegang tot het recht
Jan de Wit
Opstelten (minister veiligheid en justitie) (VVD)
19 december 2013 - 10 april 2014
Het staken van de opsporing en vervolging van corruptiezaken in Zuid-Limburg
Jan de Wit
Opstelten (minister veiligheid en justitie) (VVD)
20 maart 2014 - 8 april 2014
De onduidelijkheden die zijn blijven bestaan na het debat over het sluiten van deals met criminelen
Jan de Wit
Opstelten (minister veiligheid en justitie) (VVD)
3 maart 2014 - 13 maart 2014
Het in gevaar komen van opsporing en vervolging in Limburg bij het doorvoeren van de voorgenomen reorganisatie binnen het Openbaar Ministerie
Jan de Wit
Opstelten (minister veiligheid en justitie) (VVD)

Alle
26 maart 2014 - 6 mei 2014
De uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens over de verjaringstermijn van civiele vorderingen van asbestslachtoffers en de toegang tot het recht
Jan de Wit
Opstelten (minister veiligheid en justitie) (VVD)
20 maart 2014 - 8 april 2014
De onduidelijkheden die zijn blijven bestaan na het debat over het sluiten van deals met criminelen
Jan de Wit
Opstelten (minister veiligheid en justitie) (VVD)
3 maart 2014 - 13 maart 2014
Het in gevaar komen van opsporing en vervolging in Limburg bij het doorvoeren van de voorgenomen reorganisatie binnen het Openbaar Ministerie
Jan de Wit
Opstelten (minister veiligheid en justitie) (VVD)
6 februari 2014 - 7 maart 2014
De aanscherping van het toevoegbeleid bij gijzeling als dwangmiddel
Jan de Wit , Nine Kooiman
Fred Teeven (staatssecretaris veiligheid en justitie) (VVD)
5 februari 2014 - 12 februari 2014
De dreigende uitlevering van een Vietnamese student aan de Verenigde Staten
Jan de Wit
Opstelten (minister veiligheid en justitie) (VVD)
31 januari 2014 - 12 maart 2014
Het loonbeslag bij het vaststellen van het recht op gefinancierde rechtsbijstand
Jan de Wit
Fred Teeven (staatssecretaris veiligheid en justitie) (VVD)
30 januari 2014 - 7 februari 2014
Het op Nederlands grondgebied verrichten van opsporingsactiviteiten door Amerikaanse diensten en het naar aanleiding daarvan uitleveren van een Nederlander
Jan de Wit
Opstelten (minister veiligheid en justitie) (VVD)
14 januari 2014 - 5 februari 2014
De door het openbaar ministerie getroffen schikking met KPMG in een fraudezaak van Ballast Nedam
Arnold Merkies , Sharon Gesthuizen , Jan de Wit
Opstelten (minister veiligheid en justitie) (VVD)
3 januari 2014 - 5 februari 2014
Een schikking van het Openbaar Ministerie met KPMG
Sharon Gesthuizen , Jan de Wit , Arnold Merkies
Opstelten (minister veiligheid en justitie) (VVD)
20 december 2013 - 28 januari 2014
Het loonbeslag bij het vaststellen van het recht op gefinancierde rechtsbijstand
Jan de Wit
Fred Teeven (staatssecretaris veiligheid en justitie) (VVD)
19 december 2013 - 10 april 2014
Het staken van de opsporing en vervolging van corruptiezaken in Zuid-Limburg
Jan de Wit
Opstelten (minister veiligheid en justitie) (VVD)
26 november 2013 - 24 december 2013
De samenloop van een herzieningsverzoek met de tenuitvoerlegging van een strafvonnis
Jan de Wit
Opstelten (minister veiligheid en justitie) (VVD)
21 november 2013 - 11 december 2013
Het bericht dat incassobureaus zich nog steeds niet aan de regels houden
Jan de Wit , Tjitske Siderius
Fred Teeven (staatssecretaris veiligheid en justitie) (VVD), Jetta Klijnsma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
30 oktober 2013 - 3 december 2013
De notarisservice van de HEMA
Jan de Wit
Opstelten (minister veiligheid en justitie) (VVD)
4 oktober 2013 - 18 november 2013
Het financieel misbruik van ouderen
Renske Leijten , Jan de Wit
Fred Teeven (staatssecretaris veiligheid en justitie) (VVD), Martin van Rijn (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA)
11 september 2013 - 23 oktober 2013
Het bericht dat e-Court voor rechtbank speelt
Jan de Wit
Opstelten (minister veiligheid en justitie) (VVD)
4 september 2013 - 20 september 2013
De megaschikking met een oliehandelaar en het afkopen van strafvervolging
Jan de Wit , Sharon Gesthuizen
Opstelten (minister veiligheid en justitie) (VVD)
30 augustus 2013 - 11 november 2013
De harde kritiek van een rechter op de geautomatiseerde werkwijze van het CJIB en de toepassing van het dwangmiddel gijzeling
Jan de Wit , Nine Kooiman
Fred Teeven (staatssecretaris veiligheid en justitie) (VVD)
14 augustus 2013 - 26 augustus 2013
De dreigende uitlevering van de heer K. aan Turkije
Jan de Wit , Sharon Gesthuizen
Opstelten (minister veiligheid en justitie) (VVD)
13 augustus 2013 - 26 september 2013
Het verhalen van bijstand door gemeenten op vermeende verwekkers van kinderen
Jan de Wit
Fred Teeven (staatssecretaris veiligheid en justitie) (VVD)