Kamervraag 2014Z00356

De door het openbaar ministerie getroffen schikking met KPMG in een fraudezaak van Ballast Nedam

Ingediend 14 januari 2014
Beantwoord 5 februari 2014 (na 22 dagen)
Indieners Arnold Merkies (SP), Sharon Gesthuizen (SP), Jan de Wit (SP)
Beantwoord door Opstelten (minister veiligheid en justitie) (VVD)
Onderwerpen recht rechtspraak
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2014Z00356.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20132014-1134.html
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van de recente berichten over betrokkenheid van de top van KPMG bij de omkopingsaffaire van Ballast Nedam in Saoedi-Arabië?1 Herinnert u zich voorts de eerdere vragen over een schikking van het Openbaar Ministerie (OM) met KPMG?2

  Ja.

 • Vraag 2
  Klopt het dat de top van KPMG, dat wil zeggen één of meerdere leden van de raad van bestuur en/of van de raad van commissarissen, al tien jaar op de hoogte is van deze omkopingsaffaire?

  Eind 2013 is het strafrechtelijke onderzoek tegen KPMG met een transactie afgesloten. Het strafrechtelijke onderzoek naar drie verdachte accountants van KPMG wordt voortgezet. Om dit nog lopende onderzoek niet te schaden kan ik de specifieke vragen die u stelt nu niet beantwoorden.

 • Vraag 3
  Indien het antwoord op de vorige vraag bevestigend luidt, betekent dit dan niet tegelijkertijd dat deze affaire bewust al die jaren aan het oog van Justitie en in het bijzonder het Openbaar Ministerie is onttrokken? Wat is uw mening hierover en hoe heeft u dit gewogen bij uw besluit in te stemmen met de onderhavige schikking?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Onderzoekt het OM de eventuele betrokkenheid van de toenmalige en de huidige top en van eventuele andere functionarissen van KPMG bij deze omkopingsaffaire? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 5
  Leidt één en ander bij u tot een heroverweging van uw besluit in te stemmen met de hier bedoelde schikking? Zo nee, waarom niet?

  In mijn antwoord op uw eerdere vragen over deze hoge transactie met KPMG (Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2013–2014, nr. 1113) zet ik uiteen waarom ik hiermee heb ingestemd. Kortheidshalve verwijs ik u naar die antwoorden. Ik sta achter die beslissing en de afwegingen die ik heb gemaakt.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2014Z00356
Volledige titel: De door het openbaar ministerie getroffen schikking met KPMG in een fraudezaak van Ballast Nedam
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20132014-1134
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden De Wit, Gesthuizen, en Merkies over de door het openbaar ministerie getroffen schikking met KPMG in een fraudezaak van Ballast Nedam