Kamervraag 2013Z15794

De dreigende uitlevering van de heer K. aan Turkije

Ingediend 14 augustus 2013
Beantwoord 26 augustus 2013 (na 12 dagen)
Indieners Sharon Gesthuizen (SP), Jan de Wit (SP)
Beantwoord door Opstelten (minister veiligheid en justitie) (VVD)
Onderwerpen organisatie en beleid recht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2013Z15794.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-3020.html
1. Volledige naam onderhands doorgezonden aan de bewindspersoon
 • Vraag 1
  Is het waar dat de heer K.1 uitgeleverd dreigt te worden aan Turkije? Zo ja, vindt u dit verantwoord, gelet op zijn uiterst slechte medische toestand?

  De uitleveringsprocedure ten aanzien van betrokkene is inmiddels afgerond. Zijn uitlevering is door de rechter toelaatbaar verklaard en is door mij toegestaan. Ik zie vooralsnog geen reden die beslissing te heroverwegen. De uitlevering is weliswaar in alle (rechterlijke) instanties toegestaan, maar de feitelijke uitlevering zal niet eerder ter hand worden genomen dan nadat ik mij ervan vergewist heb dat de gevolgen daarvan voor betrokkene niet van bijzondere hardheid zouden zijn in verband met zijn slechte gezondheidstoestand. Aangezien informatie over de gezondheidstoestand van betrokkene daartoe aanleiding gaf, heb ik gedurende de uitleveringsprocedure meerdere malen advies opgevraagd bij de Medisch Adviseur van de Dienst Justitiële Inrichtingen. Op 19 augustus ontving ik het meest recente advies. Ik kan over de inhoud daarvan geen mededelingen doen, behalve dat ik er aanleiding in heb gezien om in overleg te treden met de Turkse autoriteiten over de wijze waarop een eventuele uitlevering zal plaatsvinden en over de zorg die dan door Turkije zal worden geboden.

 • Vraag 2
  Welke specifieke garanties heeft Turkije gegeven ten aanzien van de te bieden medische zorg na een eventuele uitlevering aan de heer K., die een uitzonderlijk en complex gezondheidsprobleem heeft? Welke waarborgen zijn er door de Turkse autoriteiten gegeven dat men in Turkije deze zorg ook daadwerkelijk kan en zal bieden?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Bent u bereid de uitlevering van de heer K. te heroverwegen? Zo nee, waarom niet en bent u dan tenminste bereid specifieke garanties aan Turkije te vragen dat de juiste en noodzakelijke zorg zal worden geboden en de (gezondheids)situatie van de heer K. na een eventuele uitlevering ook daadwerkelijk te volgen?

  Zie antwoord vraag 1.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2013Z15794
Volledige titel: De dreigende uitlevering van de heer K. aan Turkije
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-3020
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden De Wit en Gesthuizen over de dreigende uitlevering van de heer K. aan Turkije