Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

134 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Recent beantwoord
20 december 2019 - 6 februari 2020
De wijze waarop een vreedzame demonstratie op Schiphol werd beëindigd en het verschil met de boerendemonstraties
Frank Wassenberg (PvdD), Lammert van Raan (PvdD)
Raymond Knops (staatssecretaris binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
30 januari 2020 - 5 februari 2020
De dierlijke oorsprong van het nieuwe coronavirus en de falende aanpak van de handel in bedreigde diersoorten.
Frank Wassenberg (PvdD), van Esch
Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
12 december 2019 - 28 januari 2020
Het bericht dat vogels kleiner worden door klimaatverandering
Lammert van Raan (PvdD), Frank Wassenberg (PvdD)
Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
25 november 2019 - 22 januari 2020
Bladblazerterreur
Frank Wassenberg (PvdD), van Esch
Stientje van Veldhoven (staatssecretaris infrastructuur en milieu) (D66), Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)

Alle
24 februari 2020
Het bericht dat Defensie klimaatactivisme en werken als reservist onverenigbaar vindt
Frank Wassenberg (PvdD)
20 februari 2020
Het bericht dat garnalenvissers ongehinderd konden vissen in beschermde natuurgebieden en dat de overheid niets deed.
Frank Wassenberg (PvdD)
20 februari 2020
Het bericht dat Shell de Nationale Boomfeestdag van Staatsbosbeheer sponsort
Frank Wassenberg (PvdD), Lammert van Raan (PvdD)
19 februari 2020
Het bericht dat de provincie Drenthe toestemming heeft gegeven voor het afschieten van tientallen diersoorten op Groningen Airport Eelde
Lammert van Raan (PvdD), Frank Wassenberg (PvdD)
14 februari 2020
De berichtgeving dat de Europese toelating van glyfosaat gebaseerd is op vervalste gegevens uit het Duitse horrorlaboratorium LPT
Frank Wassenberg (PvdD)
30 januari 2020
De schadelijke effecten van SHDI-pesticiden op planten, dieren en mensen
Frank Wassenberg (PvdD)
30 januari 2020 - 5 februari 2020
De dierlijke oorsprong van het nieuwe coronavirus en de falende aanpak van de handel in bedreigde diersoorten.
Frank Wassenberg (PvdD), van Esch
Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
17 januari 2020
Het bericht dat het fokken van honden met extreem platte snuiten ondanks een verbod ongestraft doorgaat
Frank Wassenberg (PvdD)
20 december 2019 - 6 februari 2020
De wijze waarop een vreedzame demonstratie op Schiphol werd beëindigd en het verschil met de boerendemonstraties
Frank Wassenberg (PvdD), Lammert van Raan (PvdD)
Raymond Knops (staatssecretaris binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
19 december 2019
De situatie van de vogelopvang in Naarden en de steun voor wildopvangcentra in Nederland.
Frank Wassenberg (PvdD)
12 december 2019 - 28 januari 2020
Het bericht dat vogels kleiner worden door klimaatverandering
Lammert van Raan (PvdD), Frank Wassenberg (PvdD)
Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
6 december 2019 - 20 december 2019
Het artikel ‘Bomen stoken in centrales? Waanzin!’
Lammert van Raan (PvdD), Frank Wassenberg (PvdD)
Lammert van Raan (PvdD), Frank Wassenberg (PvdD)
25 november 2019 - 22 januari 2020
Bladblazerterreur
Frank Wassenberg (PvdD), van Esch
Stientje van Veldhoven (staatssecretaris infrastructuur en milieu) (D66), Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
21 november 2019 - 17 december 2019
Een 'family day'
André Bosman (VVD), Rudmer Heerema (VVD), Femke Merel Arissen (vKA), John Kerstens (PvdA), Kirsten van den Hul (PvdA), Roelof Bisschop (SGP), Martijn van Helvert (CDA), Frank Wassenberg (PvdD), Michel Rog (CDA), Paul van Meenen (D66), Henk Krol (50PLUS), Salima Belhaj (D66), Peter Kwint (SP), Sadet Karabulut (SP), Chris Stoffer (SGP), Wybren van Haga (Lid-Haga), Isabelle Diks (GL), Joël Voordewind (CU), Eppo Bruins (CU), Harm Beertema (PVV)
Barbara Visser (staatssecretaris defensie) (VVD), Arie Slob (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
21 november 2019 - 23 december 2019
Het kennelijk uitblijven van bestuurlijk overleg met de convenantpartners over het onverdoofd slachten
Frank Wassenberg (PvdD)
Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
14 november 2019 - 9 december 2019
Het bericht dat de rechter het besluit tot afschot van edelherten in de Oostvaardersplassen onrechtmatig heeft verklaard
Frank Wassenberg (PvdD)
Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
5 november 2019 - 15 november 2019
Het bericht dat de bouwers van een windmolenpark de vergunning van voormalige eendenfokkerijen misbruiken om een windmolenpark te realiseren
Frank Wassenberg (PvdD)
Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
1 november 2019 - 12 december 2019
Het bericht dat 600 miljoen euro uit het Waddenfonds is uitgegeven zonder dat de natuur erop vooruit is gegaan
Frank Wassenberg (PvdD)
Cora van Nieuwenhuizen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
27 september 2019 - 19 november 2019
De beelden waaruit blijkt dat circus Freiwald zich opnieuw niet aan de wet houdt en een olifant daarvan de dupe is
Frank Wassenberg (PvdD)
Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
26 september 2019 - 26 november 2019
Het IPCC ‘Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate’
Lammert van Raan (PvdD), Frank Wassenberg (PvdD)
Cora van Nieuwenhuizen (minister infrastructuur en milieu) (VVD), Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)