Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

104 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
20 september 2010 - 28 september 2010
Het onderzoek over lerarentekort en schoolprestaties
Boris van der Ham (D66)
André Rouvoet (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport, minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
16 september 2010 - 13 oktober 2010
Het bericht dat door bezuinigingen minder leerlingen een kans maken alsnog een diploma te halen
Boris van der Ham (D66)
Marja van Bijsterveldt (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
10 september 2010 - 12 oktober 2010
De hoogte van de collegegelden voor tweede studies na wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW)
Boris van der Ham (D66)
Marja van Bijsterveldt (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
30 augustus 2010 - 17 september 2010
Afschaffing van de afstandsindicatie AWBZ
Boris van der Ham (D66)
Ab Klink (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
17 augustus 2010 - 1 september 2010
Het publiceren van historische stukken door de Koninklijke Bibliotheek
Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD), Boris van der Ham (D66)
13 augustus 2010 - 28 september 2010
Het verhoor van een journalist in relatie tot eerdere uitlatingen van de minister
Boris van der Ham (D66)
10 augustus 2010 - 9 september 2010
Verschuivende problemen drugshandel in Brabant
Boris van der Ham (D66)
Ab Klink (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
26 juli 2010 - 8 september 2010
Berichten over middelbare scholen die sjoemelen met cijfers
Boris van der Ham (D66)
Marja van Bijsterveldt (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
23 juli 2010 - 12 november 2010
De kwaliteit van de diploma’s in het hoger onderwijs
Boris van der Ham (D66)
Halbe Zijlstra (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
23 juli 2010 - 18 augustus 2010
Substitutie van XTC
Boris van der Ham (D66)
Ab Klink (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
20 juli 2010 - 12 november 2010
Mogelijke trucs bij diplomaverstrekking op de Hanzehogeschool
Boris van der Ham (D66)
Halbe Zijlstra (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
20 juli 2010
Het bericht dat instellingen studenten niet of foutief informeren over de hoogte van het collegegeld
Boris van der Ham (D66)
13 juli 2010 - 12 november 2010
Pilot met diploma's bij InHolland
Boris van der Ham (D66)
Halbe Zijlstra (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
6 juli 2010 - 9 juli 2010
Tv-evenementen
Boris van der Ham (D66)
Marja van Bijsterveldt (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
2 juli 2010 - 3 september 2010
Het bericht dat Nederlandse scholieren wat betreft burgerschapsvaardigheden onder het Europees gemiddelde scoren
Boris van der Ham (D66)
André Rouvoet (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport, minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
1 juli 2010 - 11 augustus 2010
Het bericht dat Engelse les aan kleuters beter kan
Boris van der Ham (D66)
André Rouvoet (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport, minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
18 juni 2010 - 9 juli 2010
Het bericht dat een succesvol concept voor het opvangen van kinderen met een lichamelijke handicap in het reguliere onderwijs na achttien jaar gedwongen wordt te stoppen
Boris van der Ham (D66)
André Rouvoet (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport, minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
8 juni 2010 - 8 juli 2010
Het beperken van de instroom van studenten op succesvolle opleidingen van de TU Delft
Boris van der Ham (D66)
Marja van Bijsterveldt (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
21 mei 2010 - 11 juni 2010
Een bericht over dwangarbeid voor homo's in Malawi
Boris van der Ham (D66)
Maxime Verhagen (minister buitenlandse zaken, minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (CDA)
17 mei 2010 - 15 juni 2010
De keuring van mobiele handbediening voor auto's
Boris van der Ham (D66)
Camiel Eurlings (minister verkeer en waterstaat) (CDA)