Kamervraag 2010Z10587

Tv-evenementen

Ingediend 6 juli 2010
Beantwoord 9 juli 2010 (na 3 dagen)
Indiener Boris van der Ham (D66)
Beantwoord door Marja van Bijsterveldt (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
Onderwerpen cultuur en recreatie media
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z10587.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-2844.html
1. Volkskrant 3 juli 2010: «Smaak TROS bepaalt nu inzending songfestival».
  • Vraag 1
    Wat is uw reactie op het derde kritisch vraagpunt dat wordt geuit in het artikel van journalist C. Maas inzake de TROS en nationale evenementen?1

    De derde vraag in het genoemde artikel luidt: «Wat zijn de consequenties voor de toekomst van het Songfestival nu de TROS voor de organisatie daarvan zorg draagt? (...) Het Songfestival is, hoe je het ook wendt of keert, een nationale aangelegenheid en wordt in het Mediabesluit 2008 zelfs gerekend tot Evenementen met een aanzienlijk belang voor de samenleving.»


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z10587
Volledige titel: Vragen van het lid Van der Ham (D66) aan de staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over tv-evenementen (ingezonden 6 juli 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-2844
Volledige titel: Vragen van het lid Van der Ham (D66) aan de staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over tv-evenementen (ingezonden 6 juli 2010).