Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

1599 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
19 januari 2011 - 18 februari 2011
Het stellen van eisen bij het toekennen van subsidies uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) aan TNT waardoor voorkomen kan worden dat echte banen worden verdrongen door "pulpbanen" op kosten van de belastingbetaler
Sharon Gesthuizen (SP)
Paul de Krom (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
12 januari 2011 - 1 februari 2011
Prestatieloon voor gemeenteambtenaren
Ronald van Raak (SP)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
31 december 2010 - 25 januari 2011
De gevolgen van ketenaansprakelijkheid op grond van de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV)
Arie Slob (CU), Cynthia Ortega-Martijn (CU)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
20 december 2010 - 21 januari 2011
De mislukte onderhandelingen van de schoonmakers en DUO en de Belastingdienst in Groningen
Sadet Karabulut (SP), Jesse Klaver (GL)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
14 december 2010 - 9 februari 2011
De bezoldiging van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht bij Staatsbosbeheer
Henk van Gerven (SP)
13 december 2010 - 31 december 2010
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot een regeling onderkant arbeidsmarkt
Emile Roemer (SP), Kees van der Staaij (SGP), Marianne Thieme (PvdD), Job Cohen (PvdA), Femke Halsema (GL), Alexander Pechtold (D66), André Rouvoet (CU)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
10 december 2010 - 3 februari 2011
Zelfstandigen zonder personeel
Pieter Omtzigt (CDA), Sabine Uitslag (CDA)
6 december 2010 - 15 december 2010
Rijtijden van buschauffeurs
Kees Verhoeven (D66)
3 december 2010 - 3 februari 2011
Zzp’ers in de zorg die niet aan de slag komen
Linda Voortman (GL)
3 december 2010 - 17 december 2010
Langer doorwerken in de zorg voor hetzelfde pensioen
Roos Vermeij (PvdA)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
3 december 2010 - 7 januari 2011
De voorgenomen ontslagen bij De Vries Kozijnen in Gorredijk
Lutz Jacobi (PvdA), Mariëtte Hamer (PvdA)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
25 november 2010 - 1 december 2010
De arbeidsomstandigheden in slachterijen
Roos Vermeij (PvdA)
Paul de Krom (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
25 november 2010 - 20 december 2010
Een boete voor Pinkpop
Sabine Uitslag (CDA)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
25 november 2010 - 21 december 2010
Terugvordering van Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)-budgetten
Mariëtte Hamer (PvdA)
Paul de Krom (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
9 november 2010 - 29 november 2010
Een subsidieaanvraag van ABN Amro bij het Europees Globaliseringsfonds (EGF)
Harry van Bommel (SP)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
9 november 2010 - 29 november 2010
Het bericht dat de gemeente Utrecht de scriptie "Een evaluatie van de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) bij het jongerenloket" niet openbaar wilde hebben voor 2050
Léon de Jong (PVV)
Paul de Krom (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
8 november 2010 - 25 november 2010
Het bericht dat het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen UWV parttimers zoekt die ontslagen postbodes vervangen
Sharon Gesthuizen (SP)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
4 november 2010 - 24 november 2010
De wervingscampagne van het Rijk terwijl grootschalige bezuinigingen en inkrimpingen op het ambtenarenapparaat zijn aangekondigd
Wassila Hachchi (D66)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
4 november 2010 - 26 november 2010
Gedwongen ontslagen bij de Belastingdienst
Pierre Heijnen (PvdA), Ed Groot (PvdA)
Frans Weekers (staatssecretaris financiën) (VVD)
2 november 2010 - 1 december 2010
Terugvordering van Wet Werk en Bijstand (WWB) budgetten door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Boris van der Ham (D66)
Paul de Krom (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)